• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Спестовна сметка или депозит? Какъв продукт за спестяванията си да избереш

Питал ли си се някога защо за банките твоите спестявания са толкова важни, че дори са готови да ти плащат лихва за тях? Казано накратко – привлечените средства са „горивото“, което е необходимо на една банка да работи. Най-общо казано, средствата, които депозираш се отпускат на други клиенти под формата на кредити, а банките печелят от разликата между лихвите, които ти изплащат и тези, които самите те получават за отпуснатите кредити.

Какви възможности за спестявания ти предлагат банките?

Спестовните сметки и срочните депозити (наричани също сертификат за депозит в САЩ) са сред най-достъпните спестовни продукти, от които можеш да се възползваш. Всеки един от тези продукти има своите предимства и недостатъци, поради което ти препоръчваме да се запознаеш внимателно с тях.

Ако за теб е важно да имаш достъп до средствата си по всяко време, то спестовната сметка (или както е често наричана безсрочен депозит) ти дава тази възможност, тъй като позволява да теглиш и внасяш по всяко време без да губиш натрупаната лихва. Лихвеният процент често е по-нисък от лихвата, предлагана за срочни депозити, но все пак си остава по-висок в сравнение с този по стандартната разплащателна сметка, по която най-вероятно получаваш заплатата си.

В случай, че търсиш сигурен спестовен банков продукт, който да ти осигурява по-висока доходност в дългосрочен план, срочният депозит е подходящият избор. Лихвата е фиксирана за целия срок на депозита и е често значително по-висока от тази по спестовните и разплащателни сметки. Срокът на депозита може да варира от един месец до няколко години. Лихвеният процент зависи от избраните валута и срок, като в повечето случаи, колкото по-голям е срокът на депозита, толкова по-голяма е и лихвата, която получаваш.

Някои банки предлагат комбинация от споменатите продукти – срочен депозит с лихва, която варира съобразно продължителността от време, в което  парите ти са в банката.
Често обаче реалната лихва, която получаваш не е тази от рекламата (най-високата възможна), а средно-претеглената лихва за различните периоди – важно е да обърнеш особено внимание на конкретните условия при подобни продукти.

Какви са разходите ти за ползване на спестовен банков продукт?

Повечето банки не начисляват такси за откриване, обслужване или закриване на спестовна сметка или депозит. Тук обаче е важно да обърнеш внимание на таксите и комисионните, косвено свързани със съответния спестовен продукт, като например – такси и комисионни за теглене на пари в брой, за банков превод в местна и чуждестранна валута, за разплащателна сметка, обслужваща спестовния продукт и др. Всички такси и комисионни можеш да намериш в официалната тарифа на всяка една банка, а лихвените условия по спестовните продукти – в така наречения „лихвен бюлетин“. Много често банките събират по-ниски такси при спестовни продукти, разкрити и обслужвани онлайн в сравнение с обслужваните в банковия офис продукти.

Защитени ли са спестяванията ти в банката?

Да, защитени са. Повечето държави разполагат с гаранционен механизъм за защита спестяванията на банковите клиенти, който гарантира, че в случай на несъстоятелност на една банка, депозираните на клиентите й средства ще бъдат изплатени до определена сума. Всички страни-членки на Европейския съюз работят, съобразно законодателство (директива 2009/14/EC), гарантиращо всички средства на вложителите в размер до 100 хил. евро или еквивалентът на тази сума в друга валута, включително лихвите, без значение дали са по разплащателна, спестовна, депозитна или друг тип сметка. Гаранцията е валидна за един вложител за една банка. Това означава, че ако имаш спестявания в размер на 200 000 евро например, можеш да ги разпределиш поравно между две банки или да откриеш депозит на името на твоята половинка (или на човек, на когото имаш дори повече доверие).