• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Заплати в България: Какви заплати получават различните професии?

Към настоящия момент българската държава предоставя на заетите лица най-ниските заплати в Европейския съюз. Въпреки това нивото на заплащане през последното десетилетие се повиши и стандартът на живот отбеляза лек прогрес. С настъпването на пандемията от коронавирус през 2020 г. икономическият сектор бе тежко засегнат. Мерките за компенсация на бизнеса и изплащането на допълнителни възнаграждения за медиците в ковид сектора не промениха много ситуацията. Целта на всяко правителство е да започне постепенно изравняване с нивата на заплащане в Европа, но засега това са само очаквания.

Две години след настъпването на глобалната здравна криза, производственият и търговски сектор възстановиха нормалното си функциониране. Друг негатив бе липсата на правителство, което дестабилизира ситуацията в страната. Нестабилната политическа обстановка също възпрепятства нормализирането на икономическите процеси и заплатите не отбелязаха ръст за сметка на увеличаващата се инфлация.

Къде се дават най-големи заплати в България?

Най-големи заплати в България се получават в големите градове, като хората с висока квалификация получават по-високо възнаграждение. Естествено е да очаквате, че програмистите, директорите в индустриалния сектор, адвокати и лекарите са лицата, получаващи едни от най-високите заплати в България. Тук ще разгледаме конкретното месечно възнаграждение, което изброените по-долу професии получават:

  • Сферата на информационните технологии

В IT сектора влизат програмисти, специалисти в разработката и поддържането на интернет портали, информационни технологии, уеб разработчици и др. Средната заплата в тази ниша възлиза нетно на около 2736 лв. Най-добрите специалисти с висок опит и ценз могат да получат заплата от порядъка на 4600 лв, като това е стартовото им възнаграждение. IT компаниите предлагат допълнителни бонуси, програми за релакс, почивка и сплотяване на екипа, които са допълнително възнаграждение.

  • Банково дело и финансиране

Друг дял от българската икономика, предоставящ най-големите трудови възнаграждения, е работата в банка. Средното възнаграждение на служителите в банковия сектор възлиза на 2293 лв., а по-висшестоящите банкови служители получават значително по-високи суми – в порядъка на 3550-4500 лв. Минималните трудови възнаграждения, с които започват работа банковите служители, са около 1050 лв. Заплатите на най-висшите управители в БНБ са многократно по-високи. Според информация на мироглед топ банкерите в държавния сектор получават над 200 000 лв годишна заплата, което многократно надвишава заплатата на служителите в частния сектор.

Какви заплати в България получават най-реномираните професии?

Сред най-реномираните професионалисти ще споменем летци, професори, лекари, както и професионалните футболисти. По-долу предоставяме данни за заплатите в България по професии, които могат да се придобият след усилена подготовка и следване във ВУЗ.

  • Лекари

Българските лекари са в незавидна позиция спрямо своите колеги от Европейския съюз по отношение на трудовото си възнаграждение. Чисто средната заплата на българските лекари възлиза на 1318 лв, докато румънските им колеги получават три пъти повече в тяхна валута. Стартовото възнаграждение на лекар в България през настоящата 2022 г. е около 800 лв. според Гласнюз, докато френските начинаещи лекари получават три пъти по-висок стартов приход. В Германия средното месечно възнаграждение е в пъти по-високо от това във Франция (5000-6000 евро). Ето защо много млади специалисти от България емигрираха в чужбина и не са много онези, които решиха да посветят живота си на българското здравеопазване.

  • Професори

Професорите могат да бъдат хора, практикуващи лекарска професия, университетски преподаватели, учени в БАН или други изследователски лаборатории и предприятия и др. Заплатите на професорите в България не винаги съответстват на лиценза, който тези хора от най-висока научна степен, притежават. Възнаграждението им зависи от сферата им на дейност, а то е между 1707 лв. и 3013 лв. Някои университетски преподаватели може да получават и по-ниско от средното възнаграждение – 1000 лв, което отново не кореспондира на научната им степен. Заплатата на деканите и ректорите на висши учебни заведения може да достигне до 7000 лв, като различните градове и институти предлагат различно възнаграждение.

  • Заплати на пилотите в България

Пилотите участват в пазарната логистична и транспортна ниша, като тяхното възнаграждение е по-високо от средното за страната. Стартовото възнаграждение може да започне от 1814 лв и да достигне до 6735 лв според zaplatomer.bg. Военните пилоти получават заплата, която пряко зависи от ранга, който имат в армията. Пилотите на гражданските полети получават от 1420 лв (за помощник командир), до 2010 лв за командир-пилот, а с добавките и командировъчните може да достигне до 4400 лв. Заплатата зависи и от компанията, в която пилотът работи.

  • Заплати на футболистите в България

Едни от най-високо платените хора са спортистите, а футболът е особено популярен спорт, генериращ големи печалби. Футболистите в България получават различни заплати в зависимост от клуба, за който се състезават, града на отбора и сключения контракт. Поради естеството на работата, всеки футболист може да получи различно възнаграждение, дори и да играе за един и същ клуб. Лудогорец изплаща някои месечни заплати от 25 000 евро, а в много клубове от страната заплатите не надвишават 2000 лв, като минималната сума за футболист в първа лига е 1500 лв. Спортистите, които се състезават във втората, лига получават минимум 800 лв.

Появилата се енергийна инфлация повиши цените на стоките от първа необходимост, а след военната инвазия на Русия в Украйна, горивата и други стоки също повишиха рязко стойността си. В тази връзка заплащането в страната изглежда не може да компенсира негативната икономическа обстановка през последните години. Според изискванията на Европейската комисия средната заплата в страните-членки на ЕС трябва да се бъде поне два пъти по-висока от минималното трудово възнаграждение в страната.

Последните събития, свързани с войната в Украйна, определено ще затруднят производството не само в България, но и в цяла Европа. Надеждата ни е в по-скорошното възстановяване на мира и стратегическите доставки, с които индустрията ще може да заработи нормално, което ще даде надежда за ново повишаване на заплатите в страната.