Subheader
Условия за ползване на мобилното приложение tbi bank

Тези Условия се прилагат между теб и „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД (Банката/ние/нашите) във връзка с реда и начина за използването на мобилно приложение tbi bank mobapp (Приложението).

Кои сме ние?
Ние сме ТИ БИ АЙ Банк ЕАД – кредитна институция, лицензирана от БНБ (за подробности виж тук1)
Кои органи ни контролират?
БНБ – по отношение спазването на банковото законодателство; КЗП – по отношение защита правата на потребителите; КЗЛД – по отношение обработката на личните ти данни.
За какво можеш да използваш нашето приложение?
Приложението е част от организираната от нас система за предоставяне на финансови услуги от разстояние и е средство за комуникация от разстояние, чрез което ние сключваме договор за услуга с теб. Чрез Приложението можеш да кандидатстваш и да сключиш с нас договор за потребителски кредит. Подробности за предлаганите от нас кредитни продукти може да намериш тук, а детайлна информация за самите условия на договора за потребителски кредит може да намериш тук. Приложението ти предоставя възможност да управляваш договорите си за потребителски кредит, като следиш тяхното актуално състояние; погасяваш свои задължения; отсрочваш падежа на месечната си вноска (Payment Holiday); удължаваш срока на кредита си; заявяваш допълнителни суми по кредита. Чрез Приложението можеш да заявиш откриване на банкова сметка (разплащателна и/или депозитна), да заявиш издаване на дебитна карта neon, към разплащателната си сметка, да се разпореждаш с наличните по сметката ти средства и да получаваш информация за движенията и наличностите по сметката. Ако досега не си бил наш клиент, за да може да ползваш Приложението трябва да заявиш издаване на дебитна карта neon и съответното откриване на разплащателна сметка към нея. Допълнителна информация за предоставяните от нас платежни услуги може да намериш тук, а относно дебитна карта neon – тук. Информация за размера на нашите такси и комисиони може да откриеш в нашата Тарифа. В Общите условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица и в Общите условия за издаване на банкови карти, ще откриеш необходимата ти информация, а в случай че сме пропуснали нещо, не се колебай и се свържи с нас. За твоята собствена сигурност и за да спазим закона, ние трябва предварително да установим твоята самоличност (да те идентифицираме), както и да направим оценка на твоята кредитоспособност (при кандидатстване за кредит). В случай че поради някакви причини не успеем да потвърдим самоличността ти или оценката на твоята кредитоспособност би застрашила финансовата ти стабилност, ако ти дадем искания кредит, то ние ще трябва да откажем да ти предоставим желаната услуга, за която кандидатстваш, за което ще бъдеш надлежно уведомен. Ако досега не си бил наш клиент и имаш друго гражданство освен 1 „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023 Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1421, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54; e-mail: office@tbibank.bg; Интернет страница: www.tbibank.bg; телефон: 0700 17 571 / *8242 Кредитна институция по смисъла на чл. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Лицензирана като Банка и съответно извършваща банкова дейност, съгласно Лицензия № Б 30 и Заповеди РД 22 – 1067/13.08.2003 г., № РД 22 – 1067/12.06.2007 г., РД 22 – 1560/20.07.2007 г., РД 22 – 2270/16.11.2009 г., РД 22 – 0451/28.02.2012 г. и РД 22 – 0451/22.10.2012 г. на БНБ българско, ако си видна политическа личност2 , или ако действаш от името и/или за сметка на трето лице, ние не можем да завършим процеса по проверка на самоличността ти чрез Приложението и ще трябва да посетиш наш офис, за да представиш изискуемите по закон документи. За да предпазим своите клиенти от вреди в онлайн пространството, ние постоянно обновяваме софтуера си, което може да ограничи временно достъпа ти до Приложението. В някои случаи ние може да откажем достъпа ти до вече предоставени услуги, ако закон или държавен орган изисква това от нас, за което ще бъдеш надлежно уведомен.
Как ще сключваме договорите?
Трябва да знаеш, че предлаганите през това Приложение услуги са финансови услуги по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) и те стават достъпни за теб след сключването на съответния договор, който има характер на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние по смисъла на чл. 6 от ЗПФУР. Такъв тип договори се сключват по особен ред, като ние избрахме договорът за ползваната от теб услуга да бъде подписан с: 1/ квалифициран електронен подпис (сертификат за квалифициран електронен подпис за еднократна употреба с еднократна парола – „ОТР“), който ти се предоставя в процеса на кандидатстване от доставчика на удостоверителни услуги „Намириал“ СА или 2/ с обикновен електронен подпис, където с натискане на бутон „Потвърди“, разположен на екрана на Приложението, на който са визуализирани съответните договори за финансови услуги от разстояние, ти даваш своето съгласие за сключване на договора, като това действие (натискане на бутон „Потвърди“) ще има същото правно действие и сила като саморъчен подпис в отношенията между нас. В случай че си избрал някоя от нашите услуги и ние можем да ти я предоставим, ще сключим индивидуален договор, който ще генерира автоматично твоите лични данни.След подписване от твоя страна, съответният договор ще ти бъде изпратен на посочен от теб имейл (e-mail), когато подписваш с обикновен електронен подпис или чрез електронна връзка (link) към електронната платформа за подписване eSignAnyWhere, откъдето може да го изтеглиш и съхраниш, когато подписваш с квалифициран електронен подпис. Ако все още не си сигурен дали желаеш да ползваш избраната от теб услуга, електронната връзка към договора ще бъде активна 24 часа, за да може да се запознаеш подробно с него в удобно за теб време, след което линкът ще се деактивира.
Как ще комуникираме с теб?
Ние ще комуникираме с теб на български език чрез Приложението, на посочен от теб имейл, телефон или домашен адрес. Молим те да ни уведомиш, ако промениш някой от тези канали на комуникация. Информацията в Приложението е представена в статични и динамични екрани, с цел  да улесни максимално комуникацията ни с теб. Твоите електронни изявления са с предварително записан (фиксиран) текст: 1/ ако си съгласен с информацията, представена на съответния екран, е достатъчно да натиснеш съответния бутон, изразяващ съгласието ти („Продължи“, „Потвърди“, „Да“ или друг бутон указващ ясно изявлението ти) и 2/ ако не си съгласен с информацията, представена на съответния екран е достатъчно да натиснеш съответния бутон, изразяващ несъгласието ти („Не, благодаря“, „Не“, „Откажи“ или друг бутон указващ ясно изявлението ти).
Как ще комуникираш с нас?
Ти може да се свържеш с нас: чрез Приложението;

  • да ни изпратиш имейл на tbi_mobile_App@tbibank.bg;
  • да ни се обадиш на телефон 0700 17 571 или *8242;
  • или да ни изпратиш писмо на адрес: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

За разрешаване на спорове по предоставяне на платежни услуги можеш да се свържеш с Помирителна комисия за платежни спорове (ПКПС) на:

  • адрес: София 1000, пл. Славейокв №4А, ет. 3
  • телефон: +359 2 933 05 77;
  • факс: +359 2 988 42 18
  • електронна форма за онлайн решаване на потребителски споров: https://ec.europa.eu/odr
Кои твои лични данни изискваме и какво правим с тях?
Ние сме отговорни при обработката на твоите лични данни и го правим само за целите, за които сме те уведомили предварително. Нашето Уведомление за обработка на лични данни, ще ти даде допълнителна информация. Трябва да знаеш, че за да подобрим нашата услуга, ние събираме данни за твоето мобилно устройство, като марка, модел, IMEI, операционна система, размер на екрана, IP адрес, време и период на използване, използвани функционалности и последователност на достъп до тях. В случай че не завършиш процеса по активирането на Приложението ние ще съхраняваме въведените от теб лични данни за срок от 3 месеца, с цел да продължиш своята регистрация в удобно за теб време, след което ще ги изтрием. В последствие Банката може да събере допълнителни твои данни в зависимост от желанието ти да ползваш и други наши продукти и услуги.
Как ние се грижим за твоята сигурност?
При активиране на Приложението ние регистрираме твой личен потребителски профил, който е защитен от Персонален идентификационен номер (ПИН) известен само на теб. При регистрацията на личния ти профил ние полагаме необходимите грижи, за да те идентифицираме надлежно по установения от закона ред. Ние верифицираме предоставения от теб мобилен номер за контакт, като ти изпращаме SMS с уникален 4 (четири) цифрен код за активиране на потребителски профил, който представлява твоята първоначална еднократна парола за достъп в Приложението (ПИН). При въвеждане на грешен ПИН три (3) последователни пъти ние ще блокираме достъпа до твоя профил. В този случай ще трябва да повториш процеса по регистрация на профил в Приложението.
Как да се погрижиш за собствената си сигурност?
Веднага след регистрирането на профила ти в Приложението трябва да смениш предоставения ти ПИН с нов, който трябва да се състои от шест (6) цифри, като най-малко три от тях трябва да са различни и непоредни. Настоятелно препоръчваме да не предоставяш достъп до твоето мобилно устройство и информация за твоите сметки и ПИН на трето лице. Това сериозно може да застраши сигурността на профила ти в Приложението и ние не можем да те защитим. Ако имаш съмнения, че някой друг знае твоя ПИН, трябва да го промениш незабавно. При подмяна на мобилното си устройство, трябва да излезеш от своя профил в Приложението и да деинсталираш Приложението от мобилното устройство, което няма да ползваш занапред.
Какво ти е необходимо за да ползваш нашето приложение?
За нормална употреба на Приложението е необходимо:

  • твоето мобилно устройство (смартфон или таблет) да бъде с версия на операционна система Android 4.1, iOS 9 или всяка последваща;
  • наличие на мобилна или безжична (WiFi) Интернет връзка;

Приложението може да бъде инсталирано на неограничен брой устройства. В случай че не е подсигурен съответния софтуер, хардуер и интернет връзка, ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано или невъзможно.

Какво ти е необходимо да знаеш за нашето приложение?
Приложението е изключителна собственост на Банката. Всички аспекти на Приложението, включително неговия дизайн, съдържание, имена на продукти/услуги, кампании, упоменати търговски имена и функционалности, са защитени с авторски права. Копирането на материали, защитени с авторски права, е забранено без предварителното писмено одобрение от Банката. В процеса на употреба, Приложението генерира трафик на мобилни данни, който ще се таксува съгласно твоя план за мобилни услуги. Банката запазва правото си да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението, като ти предоставя достъп до актуална версия.
Какво не трябва да правиш с нашето приложение?
С приложението не се допуска да достъпваш чужди профили, нито да споделяш чужда потребителска информация. Не прави опити за прекъсване на която и да е функционалност на Приложението. Не разпространявай файлове с вируси и злонамерен софтуер, който може да се използва за неоторизиран достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.
Къде да намериш подробна информация за нашите продукти и услуги?
Специалните условия за предоставяните от нас услуги чрез Приложението са детайлно разписани в индивидуалните договори за потребителски кредит, Стандартна тарифа за такси и комисиони на физически лица, Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица, Рамков договор за платежни услуги за физически лица, Общи условия за издаване на банкови карти. Законовата уредба можеш да намериш в Закона за потребителския кредит, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Специфични услуги за клиентите на приложението на tbi bank

Тук може да се запознаеш с услугите, които ТИ БИ АЙ Банк ЕАД („Банката“, „ние“, „нашите“) ти предоставя само чрез мобилното приложение „tbi bank ‘mobapp’“ („Приложението“) и които услуги са достъпни само за теб като ползвател на Приложението:

„КРЕДИТНА ВАКАНЦИЯ“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА „КРЕДИТНА ВАКАНЦИЯ“

Услугата „Кредитна ваканция“ ти позволява да отложиш плащането на месечната вноска за следващия месец, веднъж на всеки шест месеца от действието на договора за кредит. В случай че имаш няколко договора за кредит, може да ползваш услугата за всеки един от тях. Услугата е напълно безплатна, като за периода на отложената вноска ние не начисляваме никакви лихви или такси.

КАК ДЕЙСТВА

Единственото, което трябва да направиш, е да избереш бутона „Пропусни плащане“ от менюто на Приложението, след което да последваш няколко лесни стъпки, за да се запознаеш с услугата и да потвърдиш желанието си да я ползваш. Можеш да отложиш плащането само на следващата по ред месечна вноска, съгласно действащия ти погасителен план. Ние ще променим твоя погасителен план, като го изместим с един месец напред. Внимавай! Услугата няма да е достъпна за теб, ако вече си се възползвал от нея и си отложил плащане по своя договор за кредит. При изтичането на срока, определен от Банката и в случай че договорът ти за кредит е все още активен, услугата ще бъде отново достъпна. Пример: Ако имаш договор за кредит, сключен на 01.01.2021 г. и с краен срок на плащане 15.12.2021 г., дължиш 12 равни месечни вноски на всяко 15-о число от месеца и желаеш да отложиш плащането на вноската, дължима на 15.08.2021 г., тогава: • следва да активираш услугата „Кредитна ваканция“ преди 15.08.2021 г., но след 15.07.2021 г. • приложението генерира текст, което те информира: „Отлагане на падежа на дължимата на 15.08.2021 г. вноска с един месец – нов падеж 15.09.2021 г. Изместване на погасителния план с 1 месец напред.“ • предоставена ти е възможност да потвърдиш или откажеш услугата, чрез натискането на съответния бутон • при потвърждение от твоя страна, ти пропускаш плащането дължимо на 15.08.2021 г., а крайния срок на плащане става 15.01.2022 г.