Може би най-добрата спестовна сметка

Имаш свободни средства?

Касичка в tbi bank app ти дава 1.0% лихва
и свободата да разполагаш с тях по всяко време.

hero-building-image

Предимствата на Касичка

1.0% фиксирана лихва

Сред най-добрите лихвени проценти по спестовни сметки в България

Пълна свобода

С Касичка можеш да внасяш и да теглиш средства свободно, без да губиш от полагащите ти се лихви

Спестявай с цел

За концерт, пътуване или нова покупка – постави си цел, дай име на своята Касичка и започни да спестяваш

Не една, а 5 касички

Можеш да откриеш до 5 касички, с 1% лихва за суми до 50 000 лв. на всяка от тях

Без такси

Всички наши спестовни продукти са без такси. Впрочем, ежедневното ни банкиране – също 🙂

Средствата ти са защитени

Паричните средства и начислените лихви са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Научи повече тук

Свали приложението

 

 

Въпроси и отговори

Как се открива Касичка в tbi bank app?

Стъпките за откриване на Касичка са следните:

1. Свали мобилното ни приложение;

2. Регистрирай се в него;

3. Активирай сметка neon и я зареди със средства;

4. Влез в секция „Сейф“ и зареди своята Касичка.

Как се начислява лихвата по моята Касичка?

Лихвата по Касичка се начислява на дневна база по разполагаемата наличност и се изплаща в твоята Касичка в последния календарен ден от месеца.

Какво се случва с лихвата когато тегля средства или когато закрия Касичка?

Начислява се полагащата ти се лихва до съответния ден, в който средствата са били налични. Ако са останали още средства – лихвата продължава да се начислява по остатъка, в случай че е в лимита от до 50 000 лв.

Мога ли да открия Касичка в евро?

Да, можеш да откриеш касичка в евро.

Има ли ограничения за средствата, които мога да отделя в Касичка?

Не. Важно е, обаче да знаеш, че лихвата се начислява само до лимит от 50 000 лв. Освен първоначално създадената за теб Касичка, имаш право да откриеш още до четири касички – тоест общо до 5 на брой.

Мога ли да открия Касичка в офис на банката?

Не, Касичка е продукт наличен единствено в приложението на tbi. В офис можеш да откриеш спестовна сметка в лева, евро или щатски долари. Лихвата, която предлагаме е 0,15% за средства до 200 000 лв. и 0.0% – над 200 000 лв.

Защитени ли са средствата ми?

Влогове в размер до 196 000 лв. и начислените лихви са защитени съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Гаранцията се отнася до общата сума на влог от конкретно лице в съответната банка.

Приложими документи