• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Внедрихме над 150 софтуерни робота в бекофис процесите ни

Броят на внедрените RPA (софтуерни роботи) в бизнес процесите ни надвиши 150, като с това се доказахме като ранен приемник и лидер във въвеждането на иновации в такъв мащаб. Като challenger банка, започнахме технологичната интерграция през 2015 г. с основната цел да улесним работата на служителите ни и живота на клиентите ни.

Десетки монитори с вградени софтуери предоставят статус и следят различни критични процеси, за да могат съответните ни отдели да реагират незабавно на възникнали проблеми или потенциални рискове както във вътрешни процеси, така и при тези с клиентите ни. Digital Boards мониторите са не просто екрани, които визуализират обобщена информация, а изцяло оперативни екрани. Те индикират за всяко неуспешно плащане на клиент, например, като предоставят мигновено цялата нужна информация за проблема, така че да може да направим незабавна връзка с клиента за разрешаването му.

След интегрирането на RPA в различни дейности, намалихме значително документооборота с повече от 60% спрямо 2022 г. и го сведохме до 19%. Тези автоматизации са пряко свързани с устойчивостта и отговорното корпоративно управление, към което се стремим. Това е и една от основните ESG цели на организацията, чрез които се стремим да отговорим на все по-нарастващите изисквания на регулаторите и обществото по отношение на устойчивостта. Наред с това, чрез софтуерните роботи подобряваме и клиентско преживяване, тъй като  когато рутинните процеси се автоматизират, клиентите ни получават по-бързи и ефективни услуги.

Наред с това, чрез софтуерните роботи подобряваме и клиентско преживяване, тъй като  когато рутинните процеси се автоматизират, клиентите ни получават по-бързи и ефективни услуги.

Динамиката на промените в банковия и финтех сектор е изключително висока. За да останем актуални и конкурентоспособни в тази променлива среда, ние избираме да бъдем ранни приемници на нови, вече съществуващи технологии, като така си осигуряваме бърза и лесна адаптация. Затова и залагаме на стратегия, водена от желанието ни постоянно да се усъвършенстваме. От една страна по отношение на дигиталните ни продукти и услуги, като безплатното ни мобилно приложение tbi bank app. От друга страна - да внедряваме технологии във вътрешните процеси на банката, така че да сведем до минимум „ръчната“ обработка на документи и нуждата от човешка намеса в процеси, които могат да се автоматизират.
Николай Спасов
Изпълнителен директор

Прочети още

Виж всички