• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Издадохме успешно публични облигации за 10 милиона евро

Издадохме успешно публични облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал 100 хиляди евро всяка). Регистрирани бяха поръчки за 1.5 пъти над емисията, което показва големия интерес от различни инвеститори. 

Годишният лихвен процент на облигациите е 9%, а падежът им е през 2026 г., като имаме право да ги изплатим предсрочно през 2025 г. 

Облигациите вече са регистрирани в Комисията за финансов надзор и в Централния депозитар, а скоро ще бъдат пуснати за вторична търговия на Българска фондова борса. 

“Щастливи сме да видим толкова голям интерес към нашите облигации, което е показателно за доверието на инвеститорите в tbi bank. Списъкът на облигационери включва пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании. Приятно ни изненада неочаквано голямата активност от страна на индивидуални професионални инвеститори. За да отговорим на този голям интерес от страна на инвеститорите, през годината може да обмислим възможността за допълнително предлагане на облигации от същата емисия”, каза Лукас Турса, изпълнителен директор. 

Прочети още

Виж всички