• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Инвестиционният ни кредитен рейтинг е потвърден от БАКР

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) потвърди кредитния ни рейтинг, който бе присъден през 2023: 

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3 
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG)   

 

С потвърдените рейтингови нива в своя доклад БАКР изразява становището си за утвърждаващата се в периода на годишния преглед устойчивост на високите финансови резултати на банката, оказващи влияние върху открояващо се високи показатели за доходност и възвръщаемост, силни темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, както и поддържане на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност, при утвърждаването ѝ като една от водещите в технологично и иновативно отношение банки в специализирания сектор на потребителското кредитиране за физически лица.

Прочети още

Виж всички