• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Инвестиционният ни кредитен рейтинг е потвърден

Получихме потвърждение на инвестиционнния ни кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР).

БАКР потвърди кредитния ни рейтинг, който бе присъден през 2022:

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала A-1 (BG)

 

С потвърдените рейтингови нива в своя доклад, БАКР изразява мнението си за много доброто ни финансово състояние, силни темпове на нарастване на привлечените средства и на активите, високи размери на печалбата, поддържани през целия период на анализа, оказващи влияние върху открояващо се високи показатели за доходност и възвръщаемост, както и поддържане на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност, при утвърждаването ни като една от водещите в технологично и иновативно отношение банки в специализирания сектор на потребителското кредитиране за физически лица.

Получаването на потвърждение на нашия инвестиционен кредитен рейтинг е доказателство за силната финансова позиция и стабилността на нашата банка. Това подчертава способността ни да се справяме с предизвикателствата и да предоставяме сигурни финансови решения на нашите клиенти. Гордеем се с тази оценка, която допълнително затвърждава нашата репутация на доверена и надеждна финансова институция
Лукас Турса
Изпълнителен директор

Прочети още

Виж всички