• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Капитализирахме цялата си печалба за 2023 г., за да подкрепим развитието на бизнеса ни

Капитализирахме цялата си нетна печалба на консолидирано ниво за 2023 г. в размер на 42.5 млн. евро. 

Печалбата ни за първата половина на 2023 г. беше капитализирана след одобрение от Българската народна банка (БНБ) в края на миналата година. За да подкрепят бъдещото развитие на бизнеса, акционерите ни решиха да реинвестират и печалбата от второто полугодие на 2023 г. 

Отчетохме рекордни финансови резултати през 2023 г. – 17% по-висока нетна печалба и впечатляващ ръст на активите от близо 40% (най-високият сред всички банки на българския пазар). През миналата година разгледахме 1.6 млн. заявления за финансиране от клиенти в България, Румъния и Гърция (два пъти повече в сравнение с 2022 г.), като одобрихме близо 750 000 заема на обща стойност близо 1 млрд. евро (30% ръст на годишна база). 

Щастливи сме да отбележим този ясен ангажимент от страна на акционерите за подкрепа на бъдещия ръст на бизнеса ни. Чрез капитализирането на печалбата за 2023 г. осигуряваме стабилна основа за развитието ни на пазарите, на които оперираме. Ще продължим да инвестираме в постоянното усъвършенстване на нашите продукти и услуги, за да улесняваме все повече живота на клиентите ни.
Питър Барон
CEO, tbi fs
 

Прочети още

Виж всички