• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Направихме първо тримесечно купонно плащане за облигациите, издадени в края на 2023 г.

Изплатихме лихва от близо половин милион лева (над 230 хил. евро) на инвеститори в облигациите, които издадохме в края на 2023 г. на стойност 10 милиона евро. Това е първото тримесечно купонно плащане, направено към облигационерите ни. 

Падежът на емисията с годишна лихва 9.50% е през септември 2026 г., като имаме право да ги изплатим предсрочно една година по-рано. 

Благодарение на доверието на инвеститорите в нас, през 2023 г. издадохме успешно две емисии облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL). И двете регистираха поръчки над размера на емисиите, като големият интерес бе заявен от различни инвеститори – институции като пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании, както и от индивидуални професионални инвеститори. 

През 2023 г. постигнахме най-големия ръст на активите (близо 40%) сред всички банки в България и отчетохме рекордна консолидирана нетна печалба в размер на 42,4 млн. евро. 

Прочети още

Виж всички