• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Нетната ни печалба за деветмесечието надвишава тази за цялата 2021 г.

Последните години бяха предизвикателни за много бизнеси по света. Успехът в днешни дни е възможен само чрез гъвкав подход на управление, ангажираност на екипа и фокус върху клиентите. Прилагайки всички тези елементи, ние продължаваме да бележим рекордни резултати. Консолидираните ни неодитирани финансови резултати за първите девет месеца на 2022 г. показват рекордна в историята ни нетна печалба в размер на 30.2 млн. евро – с 33% по-висока спрямо същия период на 2021 г. и вече надвишаваща постигнатия резултат за цялата предходна година (27.5 млн. евро). Като един от лидерите в алтернативните платежни решения в Югоизточна Европа, ние продължаваме да привличаме нови партньори и вече присъстваме в близо 20 хиляди търговски обекта на основните си пазари – България, Румъния и Гърция. В резултат на това, през първите девет месеца на 2022 г.  обслужихме близо 850 хиляди заявления в България, Румъния и Гърция, като отпуснатите заеми са близо 400 хиляди на стойност 520 млн. евро (36% ръст на годишна база). Така активите ни достигат 909 млн. евро, отбелязвайки повишение с 200 млн. евро от началото на годината (28% ръст в сравнение с края на 2021 г.), а кредитното ни портфолио нарастна до 718 млн. евро в края на септемрви 2022 г. (32% ръст спрямо края на 2021 г.). От началото на 2022 г. потребителските кредити, отпуснати през дигиталните канали и центровете за обслужване в България, нарастна с 54% в сравнение със същия период на 2021 г. и имат голям принос за рекордните ни резултати. Благодарение на положителните бизнес резултати, приходите ни нарастват с 29% до 115 млн. евро, предимно поради ръста на нетния лихвен доход и приходите от такси и комисиони. Така оперативната печалба за първите девет месеца на 2022 г. достига 91.6 млн. евро – с ръст от 30% спрямо миналата година. Наред с това, депозитното ни портфолио достигна 652 млн. евро в края на септември 2022 г., което значително изпреварва пазара и достига здравословен растеж от 33% – в съответствие с ръста на кредитното портфолио. В края на периода, стоим стабилно и сигурно по отношение на ликвидността и капитала ни. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво от 521%, а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 17.1%. Дейността ни за периода се отличават и с подобряване на ефективността – съотношението на административните разходи към оперативните приходи достига 48.6%., а възвръщаемостта на облужваните кредити (ROWP) – 23.7%, което позволява на възвръщаемостта на активите (ROA) да достигне 5%, а възвръщаемостта на капитала – 23%. „Рекордно високите ни показатели за деветмесечието се дължат на ефективността на нашите продукти и услуги, както и на отдадеността на екипа. През този период разширихме още повече партньорската си мрежа, като пуснахме алтернативните ни платежни решения на пазара в Гърция, където вече си партнираме с 1500 търговци, както и заработихме с нови бизнес сектори в България и Румъния. Фокусът ни до края на годината, какото и през наближаващата 2023 г., ще бъде върху предоставянето на още повече дигитални решения, които допълнително ще подобрят удобството и преживяването на нашите клиенти“, казва Сергий Любарски, Главен финансов директор на tbi.

Прочети още

Виж всички