• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Нови лихвени условия в мобилното ни приложение

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31-ви май, ще започнем да прилагаме водеща за пазара лихва от 1.0% по сметка „Касичка“ в мобилното приложение на Банката. Лихвата ще важи за суми до 50 000 лв. по всяка една касичка, като над тази сума лихва няма да се начислява.

От същата дата преустановяваме прилагането на лихви по разплащателна сметка „Неон“. Нови, по-изгодни лихвени условия влизат в сила и по “Депозит” мобилно приложение за срок 3 месеца – от 0.75% на 1.20%, и за срок 6 месеца – от 1.20% на 1.40%.

При въпроси относно промените, моля, обърнете се към нашия клиентски център чрез 24/7 чат в мобилното приложение; на 0700 17 571 / *8242 или в удобен за вас клон на банката.

Поздрави,

Екипът на tbi bank


Dear clients,

We would like to inform you that as of May 31, we will start applying a market-leading interest rate of 1.0% to the ‘Kasichka’ account in the Bank’s mobile application. The interest will apply to amounts up to BGN 50,000 on each ‘Kasichka’, and no interest will be charged above this amount.

From the same date, we are suspending the application of interest on the “Neon” current account. New, better interest conditions also come into effect for the ‘Deposit’ mobile application: for the 3-month period – from 0.75% to 1.20%, and for the 6-month period – from 1.20% to 1.40%

For questions about the changes, please contact our customer center via 24/7 chat in the mobile application; on 0700 17 571 / *8242 or in a branch of the bank convenient for you.

Regards,

The tbi bank team

Приложими документи

Прочети още

Виж всички