• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Предлагаме водеща за пазара лихва по депозити до 3%

Въведохме и нов краткосрочен депозит със срок от 5 месеца и с промоционална лихва от 1,5%

След като Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържаше базовия лихвен процент под нулевата граница в продължение на почти десетилетие, много банки поетапно спряха да предлагат лихви по депозити и дори започнаха да начисляват свързани със спестяванията на клиентите си такси. Тази ситуация, заедно с растящата инфлация, накара българите да потърсят по-ефикасни начини да защитят спестяванията си, вместо да ги оставят да „спят“ в обслужващтата ги банка. Въпреки че ЕЦБ наскоро промени своята парична политика и започна поетапно да увеличава базовия лихвен процент, повечето местни банки все още не отразяват това в лихвените проценти по спестовните продукти, които предлагат на клиентите си.

Обратно на този подход, като фокусирана върху клиентите банка ние продължаваме да изпреварваме очакваното развитие на местния пазар, като непрекъснато създаваме нови възможности, стремейки се да бъдем най-предпочитаното място за спестяванията на българите. Ето защо актуализирахме депозитните си предложения с водещи за пазара лихви, достигащи 3%. Освен това въведехме нов краткосрочен депозит със срок от 5 месеца и с промоционална лихва от 1,5%, валидна до края на годината. Продуктът е насочен към нови клиенти, с по-кратък спестовен хоризонт.

Портфолиото ни вече включва депозити със срочност между 1 и 60 месеца, без такси за откриване, поддържане и теглене на падеж и без риск за клиентите, тъй като всички депозити са гарантирани до 196 хиляди лева или техния еквивалент в чуждестранна валута. Допълнителни предимства на депозитните ни продукти са опцията за довнасяне към първоначално депозираната сума и възможността за предсрочно прекратяване на депозита без такси и неустойки.

„Нашият фокус винаги е бил да предоставяме на нашите клиенти решения, които отговарят на техните финансови нужди. Ето защо в тези предизвикателни времена сме тук, за да мотивираме клиентите да спестяват, като предлагаме предвидима възвръщаемост от спестяванията им както в краткосрочен, така и в дългосрочен план“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank. „През 2022 г. видяхме значително увеличение в търсенето на краткосрочни депозити, ето защо нашата нова оферта е тук, за да отговори на тази тенденция и да даде на клиентите необходимите гъвкавост и спокойствие.“

Само преди няколко месеца обявихме подкрепата си и за бизнес клиенти си като бяхме една от първите банки в България отменила таксата за съхранение на наличности по разплащателни сметки за корпоративни клиенти, независимо от сумите, държани в банката. Банката е и една от малкото на пазара, която предлага атрактивни лихви по депозити за бизнеса в лева, евро и щатски долари.

Прочети още

Виж всички