• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Отчитаме рекордна нетна печалба за 2022 г.

Преди около шест години започнахме една от най-амбициозните бизнес трансформации в региона. Преходът към challenger банка в телефона на клиентите от Югоизточна Европа изглеждаше изключително труден, но в крайна сметка доведе до устойчив успех. Въпреки несигурната среда, фокусът върху нуждите на клиентите ни, стъпването на нови пазари и разширяването на продуктовото портфолио постоянно се възнаграждават с отлични финансови резултати. 2022 г. не прави изключение.

Консолидираният ни неодитиран финансов отчет за 2022 г. показва рекордна в историята ни нетна печалба в размер на 35.5 млн. евро – с 29% повече от резултата за 2021 г. (27.5 млн. евро). Бързо се адаптираме към променящата се пазарна среда и потребителските предпочитания, което помогна на бизнеса ни с крайни клиенти и с малки и средни предприятия да нарасне над средното за пазара и да допринесе положително за общия резултат. 

Като един от лидерите в Югоизточна Европа по отношение на алтернативните платежни решения (позволяващи на потребителите да разсрочват плащанията си във времето), през 2022 г. обслужихме почти 1.3 милиона заявления за финансиране в България, Румъния и Гърция и одобрихме близо 550 хиляди финансови плана на обща стойност 726 млн. евро (с 34% повече от 2021 г.). Ръстът се дължи на принос и на двата сегмента – крайни клиенти и малки и средни предприятия, на пазарите ни в България и Румъния.

Отчитаме впечатляващ ръст на активите от 54% към края на 2022 г., достигайки 1.1 млрд. евро (увеличение с 380 млн. евро през 2022 г.). Кредитният ни портфейл достига 778 млн. евро в края на декември 2022 г. (43% ръст спрямо 2021 г.). През 2022-а стандартните заеми, отпуснати през дигиталните ни канали и центровете за обслужване в България, нарастват с близо 50%, в сравнение с ръст от 20% през 2021 г., като по този начин допринасят значително за рекордните ни резултати.

Благодарение на този здравословен ръст, приходите ни нарастват с 30% до 161 млн. евро. Така оперативната ни печалба за 2022 г. достига 122 млн. евро, което бележи близо 28% ръст на годишна база. Отчитаме увеличение на общите разходи с 30% до 79 млн. евро – това се дължи основно на ускорения ръст на кредитния ни портфейл и инвестициите в нови бизнес линии (мобилното приложение и дебитната карта neon) и пазари (разрастването към Гърция). Печалбата ни преди данъчно облагане възлиза на 43 млн. евро.

Наред с това, депозитното ни портфолио достига 796 млн. евро в края на годината, отчитайки рекорден ръст от 63% – значително изпреварващ пазара. Този резултат се дължи главно на депозитите в сегмент крайни клиенти, където клиентската ни база бележи още по-голям ръст – близо 70% в сравнение с 2021 г. Благодарение на конкурентната възвръщаемост за вложителите и тяхното доверие, постигнахме 75% увеличение в пазарния дял на депозитите в България.

В края на отчетения период стоим стабилно и сигурно по отношение на капитала и ликвидността ни. На консолидирана база коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво 592% (много над регулаторния лимит от 100%), а коефициентът на капиталова адекватност (CAR) – 22.1%. Дейностите ни за периода се отличават и с постоянно подобряване на ефективността – съотношението административни разходи към оперативни приходи достига 49.8%, а възвръщаемостта на обслужваните кредити (ROWP) – 23.8%, което позволява на възвръщаемостта на капитала (ROE) и възвръщаемостта на активите (ROA) да достигнат съответно 20.6% и 4%. Тези показатели ни поставят за пореден път сред най-ефективните и рентабилни банки в Югоизточна Европа.

Въпреки несигурната обстановка по света, бизнес моделът ни продължава да осигурява бърз растеж и печалба – рекордните ни финансови резултати за 2022 г. са доказателство за това. Те са следствие от усилията на мотивирания ни екип, който продължава да развива екосистемата за финансиране и пазаруване, от която се възползват все повече търговци и потребители. С поглед към това, което ни очаква през 2023 г., продължаваме да развиваме иновативни продукти и услуги, с които допълнително ще подобряваме ежедневното банкиране през смартфона (мобилното ни приложение и дебитната карта neon са най-добрият пример за това) и да разширяваме партньорската си мрежа в България, Румъния и Гърция.
Питър Барон
CEO, tbi

Прочети още

Виж всички