• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Планираме да издадем нови облигации през юни

Емисията облигации с лихва 9.5% от декември 2023 г. ще бъде допусната до търговия на Българската фондова борса (БФБ) скоро

Планираме ново публично предлагане на облигации, насочено към институционални и индивидуални професионални инвеститори. Проспектът вече е одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН). Падежът на новата облигация е 2,5 години (30 месеца), като купонните плащания са дължими на тримесечие. Банката има право да изкупи обратно облигациите 1 година преди падежа. Началото на публичното предлагане и пълният текст на проспекта ще бъдат обявени на интернет страницата ни най-малко 7 дни преди старта на записването.

Междувременно, облигациите, които издадохме през декември 2023 г., скоро ще могат да се търгуват на Българската фондова борса (БФБ), след като и този проспект – за вторично търгуване, беше одобрен от КФН.

Благодарение на доверието на инвеститорите в нас, през 2023 г. издадохме успешно две емисии облигации с лихва до 9.5%, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL). И двете регистираха поръчки над размера на емисиите, като големият интерес бе заявен от различни инвеститори – институции като пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании, както и от индивидуални професионални инвеститори.

Искаме да предложим на инвеститорите гъвкав инвестиционен инструмент със сравнително краткосрочна и атрактивна възвръщаемост, близки до тези на предишните ни облигации. Според нас основният лихвен процент в Еврозоната вече достигна върха си, което дава отлична възможност зa инвестиция с добра фиксирана доходност.
Лукас Турса
Изпълнителен директор, tbi bank

И през 2024 г. затвърдихме позицията си на най-рентабилната банка и банката с най-висок растеж на българския пазар (според Капитал K10, 2024). През 2023 г. постигнахме най-високия ръст на активите (близо 40%) сред всички банки в България и отчетохме рекордна консолидирана нетна печалба в размер на 42.4 млн. евро. Тази позитивна тенденция продължава и през първото тримесечние на т.г. с нетна печалба в размер на 11.3 млн. евро (близо 40% повече в сравнение с резултата за същия период на миналата година) и ръст на активите от близо 35% на годишна база, достигайки 1.57 млрд. лв.

*Повече информация за финансовите резултати и облигациите ни може да намерите тук или като се свържете с нас на ir@tbibank.com или +359 878 429 832.

Прочети още

Виж всички