• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.05.2024 г. влиза в сила промяна по лихвени проценти в Раздел I ‚Спестовни и разплащателни продукти „Мобилно приложение“ – предлагани в мобилното приложение на Банката ТBI ‘MOBAPP’, раздел 1.2 Лихвени проценти по Разплащателна сметка „Неон“ в Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк ЕАД за физически лица както следва:

I. Спестовни и разплащателни продукти „Мобилно приложение“ предлагани в мобилното приложение на Банката TBI MOBAPP

 1.2 Лихвени проценти по Разплащателна сметка „Неон“

Валута

Лихвен процент

BGN

0.00%

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС.

Прочети още

Виж всички