• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Георги Галчин за DigitalK: Интегрираме и комбинираме предложенията си спрямо нуждите на клиентите ни

По пътя към отворено банкиране и като част от дигиталната ни трансформация, постоянно разработваме множество проекти, сред които Payment Hub („Платежен хъб”) и Funding Platform („Платформа за финансиране”). Георги Галчин, Главен директор “Дигитална трансформация”, сподели с DigitalK какви са предимствата на тези платформи за нашите клиенти и партньори. Повече по темата вижте в статията на Мария Динкова тук:

АPI базирана система на TBI Bank автоматизира платежните нареждания

Payment Hub e B2B решение, което помага на компаниите да намалят грешките и да ускорят процесите си

Във връзка с регулаторния и конкурентния натиск през последното десетилетие много банки започнаха да използват интерфейс за приложно програмиране (API) в своите ИТ системи. Неслучайно в своя доклад How Banks Can Thrive in an API Economy експертите от Accenture описват API-тата като дигиталното лепило, което скрепява модерните финансови институции, и като основата на новите банкови бизнес модели. Данните на консултантската компания показват още, че организациите, които реализират инициативи за отворено банкиране, могат да очакват потенциално увеличение на приходите от 20%, докато тези, които изостанат, рискуват да загубят 29% от своите традиционни приходи.

Разбирайки това, TBI Bank отдавна вече върви по пътя на отвореното банкиране и банкирането като услуга (Banking as a Service, BaaS), като през последните години е реализирала редица проекти в различни области, в това число платежни услуги, кредитиране, оценка на риска, опознай клиента си (KYC) и други. Двете ключови инициативи на финансовата институция, които със сигурност обаче трябва да бъдат споменати, са Payment Hub (“Платежен хъб”) и Funding Platform (“Платформа за финансиране”).

“TBI Bank от години работи, за да улесни достъпа до банкови услуги за широк кръг клиенти и партньори. Чрез Funding Platform обработваме продадени кредити, включително всички съпътстващи документи, движения, плащания и др. Payment Hub е API базирана система за автоматизирано обслужване на платежни нареждания от наши партньори. В състояние сме да обслужваме плащания през различни платежни системи, включително SEPA Instant за незабавни плащания в евро. Разбира се, системата е достъпна 24×7 и е съобразена с изискванията на регулаторите по предотвратяване изпирането на пари, финансиране на тероризъм и прочие”, разказва главният директор “Дигитална трансформация” Георги Галчин.

Реализиране на проекта

Основите на Payment Hub се полагат преди няколко години, когато плащанията се обработват пакетно (т.нар. on batches). След това банката решава да добави API, така че да подпомогне своите корпоративни клиенти. От една страна, по този начин се улеснява интеграцията с ERP системите и с другите основни приложения на фирмите, а от друга, това позволява да се приемат плащания в реално време.

Впоследствие се добавя също така възможността за извършването на незабавни плащания през SEPA Instant, а системата се обновява, за да е достъпна 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. В момента работата по проекта продължава, като предстои да се включат функционалности, които да позволяват да се обработват платежни операции, свързани с обслужването на клиентите в новооткриващия се клон на TBI Bank в Гърция.

Възможностите на Payment Hub

Разработката на Payment Hub има за цел да улесни работата предимно на малките и средните предприятия, които обикновено използват възможностите на интернет банкирането на обслужващата ги финансова институция. По думите на Галчин това обаче в повечето случаи представлява почти изцяло ръчен и трудоемък процес, по време на който има голяма вероятност да се допускат грешки. Именно и затова в TBI Bank решават да разработят услуга, която да спести усилия на компаниите, да осигури бързина и гъвкава интеграция.

“Payment Hub е BaaS B2B решение за компании, които биха желали да автоматизират обработката на плащания с минимална намеса от страна на служител. Фокусът е насочен към интеграцията на основното приложение на партньора, например ERP, със системата за обработка на плащания Payment Hub на TBI Bank и премахването на неефективни стъпки, намаляването на грешки и значително ускоряване на процеса. Можем да обработваме както пакетни плащания чрез обмяна на файлове, така и в онлайн режим чрез API”, споделя експертът.

Той допълва, че финансовата институция постоянно разширява списъка с поддържани платежни системи. В момента банката предлага незабавни плащания в левове през платежната система BLINK, поддържана от БОРИКА АД, и се надява скоро да осигури достъп до BLINK и през Payment Hub.

От предизвикателствата към перспективите

Реализирането на инициативата обаче не минава и без своите предизвикателства, подобно на всеки проект. Прилагането на API базирани решения има своите специфики и налага да се въведат редица сериозни промени в останалите банкови системи.

“Основните информационни системи на повечето банки не са проектирани да работят непрекъснато, още по-малко да обработват плащания непрекъснато. В нашия случай трябваше да обновим и надградим, а някъде и да заменим доста системи и приложения, включително основната банкова система, инфраструктурата, системата за наблюдение на плащанията и оценка на риска, както и да променим множество оперативни процеси. Допълнително ограничение беше липсата на 24х7 платежна система. Чрез партньорството си с Банката на Литва се включихме в схемата SEPA Instant payments за незабавни плащания в евро”, подчертава Галчин.

Въпреки постигнатите резултати и успех банката не планира да спре дотук. Освен покриването на повече платежни системи финансовата институция предвижда в бъдеще да автоматизира отчетността и да добави допълнителни възможности за изготвяне на справки. Експертът допълва, че TBI Bank се фокусира върху предлагането на пакет от услуги, тъй като те биха предоставили най-много ползи на техните клиенти. “Стремим се да интегрираме и комбинираме нашите предложения съобразно индивидуалните нужди на партньорите ни”, обобщава Галчин.

Прочети още

Виж всички