• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Изплащаме над 1 млн. евро на инвеститори в облигации

Тази седмица направихме годишно купонно плащане в размер на 900 хил. евро към притежателите на облигациите, които издадохме през юни 2023 г. (с 9% годишен лихвен процент). Наред с това, ще направим и второто купонно плащане от 237 хил. евро към инвеститорите в емисията ни облигации от декември миналата година (с лихва от 9.5%).

По този начин, общата сума, платена от началото на 2024 г. към инвеститори в облигациите ни, ще достигне 1,4 млн. евро.

Както наскоро обявихме, ще стартираме ново публично предлагане на облигации, с което да подкрепим големия си растеж. Размерът на новата емисия е от 10 до 20 млн. евро, с минимална сума за инвестиция от 100 хил. евро. Годишният лихвен процент ще бъде около 9.00%. Падежът на облигацията е след 2,5 години (30 месеца), с възможност за изкупуване година и половина предварително. Периодът за записване ще започне на 17 юни и ще продължи до обяд на 21 юни 2024 г.

Ние сме е най-рентабилната банка и банката с най-висок растеж на българския пазар (Капитал K10, 2024). През 2023 г. постигнахме най-високия ръст на активите (близо 40%) сред всички банки в България и отчетохме рекордна консолидирана нетна печалба в размер на 42.4 млн. евро.Тази позитивна тенденция продължава и през първото тримесечние на 2024 г. с нетна печалба в размер на 11.3 млн. евро (близо 40% повече в сравнение с резултата за същия период на миналата година) и ръст на активите от близо 35% на годишна база, достигайки 1.57 млрд. лв. 

Повече информация за финансовите ни резултати и облигациите ни, както и проспекта на новата емисия може да намерите тук, както и на ir@tbibank.com или +359878 429 832. 

Прочети още

Виж всички