• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Обявление за продажба на движима вещ

„ТИ БИ Ай Банк“ ЕАД обявява продажба по реда и правилата на Закона за особените залози /”ЗОЗ”/ на следната движима вещ, предмет на особен залог, собственост на залогодателя „МАНАСТИРИЩЕ – 2000” ЕООД, с ЕИК 106518762, както следва:

  •  Прикачена пръскачка, марка Bargam, модел: ELIOS-2200 BDL, с рег. № ВР00691А, сериен номер S 7662, с начална цена 3600 лв.

Наддавателните предложения се подават до 18 часа на 14.07.2022 г. Отварянето и разглеждането им ще бъде извършено на 15.07.2022 г. Пълната информация може да получите в следните документи. (правила, обявление, наддавателно предложение).

Прочети още

Виж всички