• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Получихме инвестиционен кредитен рейтинг

Радваме се да споделим, че получихме инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР). БАКР присъди на TBI Bank:

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала  A-1 (BG)
  • Дългосрочен рейтинг на облигационна емисия: BBB- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг A-3

Въз основа на анализа на БАКР, TBI Bank демонстрира стабилно финансово състояние, динамични темпове на растеж на привлечените средства и активи, които рефлектират върху устойчивия ръст на печалбата. Агенцията също така подчерта открояващите се показатели за рентабилност и възвръщаемост на капитала и активите и доброто качество на кредитния портфейл, както и поддържането на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност. Рейтингът също така показва, че банката се утвърждава като една от водещите финансови институции, предоставящи високо-технологични и иновативни финансови решения. “Този кредитен рейтинг е отражение на рентабилността и перспективата за стабилен растеж на TBI Bank, както и пореден повод за гордост от работата на екипа ни. Дава увереност упорито да преследваме целите си и успешно да преодоляваме свързаните с тях предизвикателства.“, казва Валентин Гълъбов, председател на УС в TBI Bank.

Прочети още

Виж всички