Свържете се с нас и отправете вашето онлайн запитване

 • Физически лица
 • Юридически лица

  Физически лица

  Може да направите писмено оплакване/жалба като попълните формата тук или в офис на Банката.
  Относно*
  Начин на получаване на отговора*
  Тема*
  Прикачване на файл
  0/10 000
  *Задължителни полета

  ТИ БИ АЙ Банк ЕАД е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Европейската правна уредба в тази област. В качеството си на администратор, Банката обработва предоставените лични данни единствено за целите и на основанията, свързани с изготвяне на отговор по постъпилата жалба и ги съхранява в минимални срокове в съответствие с принципа „ограничение на съхранението“. Банката може предоставя лични данни на други администратори на лични данни при наличие на предвидените в закон основания за това. Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, като с длъжностното лице по защита на личните данни може да се свържете на dpo@tbibank.bg

   Юридически лица

   Може да направите писмено оплакване/жалба като попълните формата тук или в офис на Банката.
   Прикачване на файл
   Относно*
   Тема*
   Начин на получаване на отговора*
   0 / 10 000
   *Задължителни полета

   ТИ БИ АЙ Банк ЕАД е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Европейската правна уредба в тази област. В качеството си на администратор, Банката обработва предоставените лични данни единствено за целите и на основанията, свързани с изготвяне на отговор по постъпилата жалба и ги съхранява в минимални срокове в съответствие с принципа „ограничение на съхранението“. Банката може предоставя лични данни на други администратори на лични данни при наличие на предвидените в закон основания за това. Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, като с длъжностното лице по защита на личните данни може да се свържете на dpo@tbibank.bg