Ул. д-р Стоян Чомаков 4А, бл. Търговски комплекс Чергата, офис 17