PSD2 отворено банкиране


Какво е PSD2 отворено банкиране?

Според Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366, влязла в сила в България на 3 март 2018 г. с приемането на „Закон за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС), банките трябва да предлагат на трети страни – доставчици на платежни услуги – начини за достъп до сметките на клиентите при тяхно съгласие чрез отворени програмни интерфейси (API).

building-block-image

PSD2 отворено банкиране tbi bank

След изпълнение на регулаторните изисквания и получаване на лиценз за предоставяне на платежни услуги от съответния национален регулатор, вие можете да регистрирате вашата организация на нашия Портал за разработчици и да осъществите връзка с разработените от Банката API. Без лиценз можете да се подготвите и да тествате вашите приложения с нашия “sand box”. Информацията за API, предлагани от Банката, може да получите посредством линка по-долу:

building-block-image

PSD2 tbi bank Sandbox portal

Тестова среда, базирана на стандартите на „Берлинската група“ и национален стандарт BISTRA, и налична за разработчици и Третите страни доставчици /ТPPs/, предоставяща възможност за изпитване на достъп до API, считано от 14.03.2019г.

 

Към портала
building-block-image

PSD2 tbi Production portal

Продукционна среда, базирана на стандартите на „Берлинската група“ и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Третите страни доставчици /TPPs/да предоставят услугите, базирани на PSD 2 от 14.09.2019г.

 

Към портала
building-block-image

Приложими документи