• За теб
  • За бизнеса
  • За търговци
  • За tbi bank

Александър Димитров

Главен директор Риск

Our team

Александър Димитров е в банковата сфера вече близо 20 години, където е признат с високото си ниво на отговорност и надеждност.

След една година като финансов ревизор в държавния финансов контрол към Министерство на финансите, той стартира банковата си кариера в управление 'Банков надзор' на Българската народна банка (БНБ). Там заема последователно различни длъжности, достигайки позицията ръководител на екип, отговарящ за инспекциите на място и дистанционния надзор на търговските банки в България. През годините заема ръководни позиции в банки като дъщерното дружество на Credit Agricole в България (главен директор по управление на риска) и CIBANK (ръководител на отдел за одобрение и заместник-директор на дирекция 'Управление на кредитите').

Our team

Александър притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство и следдипломна квалификация от Georgetown University, Вашингтон, САЩ. Успешно преминава специализираните обучителни банкови програми на Bank of France, Bank of England, Bank for International Settlement и Federal Reserve Bank of New York. Владее английски, френски, испански и руски, интересува се от теми, свързани с цивилизации, политика и общества.

Александър е меломан и пътешественик, в непрекъснато търсене на интригуващи дестинации. Голям почитател e на спортове като футбол, волейбол, тенис, ски и плуване.

LinkedIn profile