Нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз

03.01.2018    Share +

Уважаеми клиенти,

ТИБИАЙ Банк ЕАД, в качеството си на инвестиционен посредник, Ви уведомява, че от 03.01.2018г. влизат в сила нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз.

Новите изисквания произтичат от Регламент (ЕС) 600/2014 и Директива (ЕС) 65/2014, както и други делегирани актове на Европейския парламент и Съвета.

Считано от 03.01.2018г. за всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти и има сключен договор с инвестиционен посредник за услуги на финансовите пазари, следва да разполага с валиден номер – идентификационен код за юридическо лице (LEI код).

Издаването на LEI код се осъществява от оперативно представителство (Local Operating Unit - LOU) на глобалната система на LEI в Европейския съюз. Списък с оперативните представителства (LOU) можете да откриете на интернет страницата на Regulatory Oversight Committee (ROC): www.leiroc.org .

Обичайно срокът на валидност на всеки LEI код е 1 година. Клиентите юридически лица на инвестиционните посредници, които желаят да сключват сделки с финансови инструменти е необходимо да следят за срока на валидност на своя LEI код и да предприемат действия за неговото своевременно подновяване.

В случай, клиент юридическо лице възнамерява да осъществява сделки с финансови инструменти чрез посредничеството на ТИБИАЙ Банк ЕАД, бихме искали да помолим представляващите дружеството да предприемат необходимите действия по издаване на LEI код, както и да предоставят същия на ТИБИАЙ Банк ЕАД при първа възможност. Моля да се има предвид, че издаването на LEI код от оперативно представителство (LOU) изисква технологично време.

Във връзка с посочените изисквания на Европейския съюз и Съвета, считано от 03.01.2018г., при всяка поръчка за сделка с финансови инструменти, подадена от клиент юридическо лице, инвестиционен посредник ТИБИАЙ Банк ЕАД ще изисква предоставяне на информация за валиден LEI код.

ТИБИАЙ Банк ЕАД ще бъде в невъзможност да предоставя услуги по инвестиционно посредничество за клиенти юридически лица, които нямат валиден LEI код след посочената дата.

С уважение,

ТИБИАЙ Банк ЕАД

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54