Обявление за продажба по реда на Законa за особените залози

08.01.2020    Share +

Обявление за продажба по реда на Законa за особените залози

Ти Би Ай Банк ЕАД обявява трета по ред продажба по реда на Закона за особените залози /”ЗОЗ”/ на движими вещи, собственост на залогодателя „Бристо” ЕООД с правоприемник Бългериън Силикън Метал ЕООД. Наддавателните предложения се подават до 18 часа на 22.01.2020 г. Отварянето и разглеждането им ще бъде извършено на 23.01.2020 г. Пълната информация може да получите в следните документи:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ.

ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ. 

НАДДАВАТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Резултатите от продажбите са:

Обявление на резултати

от извършена по реда на ЗОЗ продажба на заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи, собственост на на залогодателя „Бристо” ЕООД с ЕИК 130307814, представлявано от Мая Божидарова Попова, с универсален правоприемник “Бългериън Силикън Метал” ЕООД с ЕИК 201482046, представлявано от Владимир Борисов Попов,  проведена от 09.01.2020г. до 23.01.2020г.

Във връзка с горепосоченото, резултатите от класирането са:

  1. Офис контейнер – 25 кв.м. - обявява за купувач „ЕМ-ПОЛИ” ЕООД, ЕИК 202753842.
  2. Мотокар Linde H80D - не са постъпили оферти и не се извършва класиране.

 

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54