Условия за ползване

С посещението си в този сайт вие приемате, че сте прочели и сте съгласни с Условията на ползване, описани по-долу.

Общи

Уебсайтът www.tbibank.bg е собственост на TBI Bank.

Настоящият сайт е разработен в съответствие с корпоративната визия и информационната политика на TBI Bank. Той е създаден с общо-информационна цел и никаква част от неговото съдържание не следва да се приема като пряко предложение за закупуване на продукти и услуги на TBI Bank.

Сайтът съдържа информация за продукти и услуги, които TBI Bank предлага на физически лица, малкия и среден бизнес и на корпоративните си клиенти.

TBI Bank си запазва правото да променя по всяко време и без предварително уведомление настоящите условия и всяка друга информация, съдържаща се в този сайт.

Отговорности

TBI Bank не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

TBI Bank се старае да поддържа актуална информацията на сайта, но не изключва възможността да възникнат обективни пропуски в точността и изчерпателността на съдържанието му.

TBI Bank не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Въпреки че прилага всички необходими мерки за техническата изправност и сигурност на настоящия сайт, TBI Bank не гарантира безпроблемен постоянен достъп до него и не носи отговорност за компютърни вируси, хакерски атаки и други заплахи. При проява на такива, TBI Bank се задължава да предприеме своевремнно мерки за решаване на проблема във възможно най-кратки срокове.

Ползването на информацията и функционалността на настоящия сайт е по инициатива и на отговорност на потребителя, при спазване на ограниченията по ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право - TBI Bank.

Интернет връзки

TBI Bank не носи отговорност за съдържанието (в т. ч. точността и пълнотата на информацията) и достъпността на сайтовете, към които настоящият има хипервръзки.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на TBI Bank, с всички запазени права и законни последици.

Потребителите могат да отпечатват отделни страници или части от тях, изображения, графики и др. от уебсайта единствено при условие, че не запазят идентифициращите ги авторски знаци и не нарушават изискванията на действащото към момента законодателство.

Потребителите нямат право без изрично писмено разрешение на TBI Bank да модифицират, копират, публикуват, продават, лицензират или използват за каквато и да е публична или търговска цел съдържанието на настоящия сайт, освен за тиражиране и популяризиране на името, продуктите и услугите, предлагани от TBI Bank.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поверителност

Защита на личните данни

TBI Bank гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри, електронна кореспонденция или чрез електронната платформа за банкиране.

TBI Bank  декларира, че ще използва събраните лични данни единствено за  целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка.

Електронна сигурност

TBI Bank няма да изисква от потребителите на настоящия уебсайт пин кодове, пароли или каквато и да е друга секретна информация, извън обичайните случаи за идентификация на потребител. Ако имате съмнения за опит за злоупотреба, моля свържете се незабавно с нас.

TBI Bank комуникира със своите клиенти директно. Никога не предоставяйте личните си данни в случай, че трета страна ви ги изисква от името на Банката. Ако получите подобни съобщения, моля уведомете ни своевременно.

EN TBI офиси