Политика за използване на ''бисквитки'' (cookies)

Условия за ползване

С посещението си в този сайт вие приемате, че сте прочели и сте съгласни с Условията на ползване, описани по-долу.

Общи

Уебсайтът www.tbibank.bg е собственост на tbi bank.

Настоящият сайт е разработен в съответствие с корпоративната визия и информационната политика на tbi bank. Той е създаден с общо-информационна цел и никаква част от неговото съдържание не следва да се приема като пряко предложение за закупуване на продукти и услуги на tbi bank.

Сайтът съдържа информация за продукти и услуги, които tbi bank предлага на физически лица, малкия и среден бизнес и на корпоративните си клиенти.

tbi bank си запазва правото да променя по всяко време и без предварително уведомление настоящите условия и всяка друга информация, съдържаща се в този сайт.

Отговорности

tbi bank не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

tbi bank се старае да поддържа актуална информацията на сайта, но не изключва възможността да възникнат обективни пропуски в точността и изчерпателността на съдържанието му.

tbi bank не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Въпреки че прилага всички необходими мерки за техническата изправност и сигурност на настоящия сайт, tbi bank не гарантира безпроблемен постоянен достъп до него и не носи отговорност за компютърни вируси, хакерски атаки и други заплахи. При проява на такива, tbi bank се задължава да предприеме своевремнно мерки за решаване на проблема във възможно най-кратки срокове.

Ползването на информацията и функционалността на настоящия сайт е по инициатива и на отговорност на потребителя, при спазване на ограниченията по ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – tbi bank.

Интернет връзки

tbi bank не носи отговорност за съдържанието (в т. ч. точността и пълнотата на информацията) и достъпността на сайтовете, към които настоящият има хипервръзки.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на tbi bank, с всички запазени права и законни последици.

Потребителите могат да отпечатват отделни страници или части от тях, изображения, графики и др. от уебсайта единствено при условие, че не запазят идентифициращите ги авторски знаци и не нарушават изискванията на действащото към момента законодателство.

Потребителите нямат право без изрично писмено разрешение на tbi bank да модифицират, копират, публикуват, продават, лицензират или използват за каквато и да е публична или търговска цел съдържанието на настоящия сайт, освен за тиражиране и популяризиране на името, продуктите и услугите, предлагани от tbi bank.

Контакти


Център за обслужване на клиенти

0700 17 571 / *8242


e-mail

info@tbibank.bg

Работно време


Понеделник - Петък

9:00 - 18:00


Събота и Неделя

Почивен ден

Централен офис


1421 София, България,

ул. Димитър Хаджикоцев 52-54