Спестовна сметка

Имаш свободни парични средства? Открий спестовна сметка в офис на tbi bank с възможност да теглиш и довнасяш суми, когато пожелаеш. Лихвата ти е гарантирана и парите ти са напълно защитени!

hero-building-image

Лихвени проценти

BGN

До 200 000
0,15%
Над 200 000
0,00%

EUR

До 200 000
0,15%
Над 200 000
0,00%

USD

До 200 000
0,15%
Над 200 000
0,00%

Предимства

Висока доходност

Сред най-добрите лихвени проценти на пазара по спестовни сметки в BGN, EUR и USD.

Гъвкавост

Без минимална сума за откриване и възможност за довнасяне и теглене във всеки един момент.

Сигурност

Паричните средства и начислените лихви са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Научи повече тук

Удобство

Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на tbi bank.

Намери офис

Паричните ти средства са защитени

Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в tbi bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Въпроси и отговори

Има ли изискване за минимална сума за откриване на спестовна сметка?

Няма такова изискване – ти решаваш с каква сума желаеш да започенеш да спеставаш.

Мога ли да двонасям или тегля средства от спестовната си сметка?

Разбира се, във всеки един момент имаш право да довнасяш или теглиш, до закриването на сметката, като се запазват договорените условия.

Как се начислява и капитализира лихвата по спестовната ми сметка?

Лихва върху сумата по сметката се начислява ежедневно, а се капитализира два пъти годишно, на календарно шестмесечие, независимо от датата на откриване на сметката – на последния календарен ден на м. юни и м. Декември или при закриване на сметката.

Гарантирани ли са средствата по спестовната ми сметка?

Влогове в размер до 196 000лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. По този начин, Фондът поддържа стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея, гарантирайки изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до зададения лимит. Научи повече тук