Subheader
Спестовна сметка

Имаш свободни парични средства? Открий спестовна сметка в офис на tbi bank с възможност да теглиш и довнасяш суми, когато пожелаеш. Лихвата ти е гарантирана и парите ти са напълно защитени!

Лихвени проценти

Flag

BGN

Лева
До 200 000
0,15%
Над 200 000
0,00%
Flag

EUR

Евро
До 100 000
0,15%
Над 100 000
0,00%
Flag

USD

Щатски долари
До 100 000
0,15%
Над 100 000
0,00%

Предимства

ВИСОКА ДОХОДНОСТ
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара по спестовни сметки в BGN, EUR и USD.
ГЪВКАВОСТ
Без минимална сума за откриване и възможност за довнасяне и теглене във всеки един момент.
СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.
УДОБСТВО
Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на tbi bank.
Намери офис
Паричните ти средства са защитени

Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в tbi bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Въпроси и отговори

1. Има ли изискване за минимална сума за откриване на спестовна сметка?

Няма такова изискване – ти решаваш с каква сума желаеш да започенеш да спеставаш.

2. Мога ли да двонасям или тегля средства от спестовната си сметка?

Разбира се, във всеки един момент имаш право да довнасяш или теглиш, до закриването на сметката, като се запазват договорените условия.

3. Как се начислява и капитализира лихвата по спестовната ми сметка?

Лихва върху сумата по сметката се начислява ежедневно, а се капитализира два пъти годишно, на календарно шестмесечие, независимо от датата на откриване на сметката – на последния календарен ден на м. юни и м. Декември или при закриване на сметката

4. Гарантирани ли са средствата по спестовната ми сметка?

Всички парични средства в размер до 196 000 лв. или техния еквивалент в друга валута, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Повече информация можеш да намериш тук.

Приложими документи

subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54