Застраховай кредита си

За да си винаги подготвен за изненадите, които животът може да ти поднесе. И не говорим само за лошото време ☁️

Твоите план B, C и D

 

Вече можеш да предпазиш кредита си срещу всяка опасност.* С партньора ни Кардиф** ти предоставяме покритие на кредита и финансова помощ за теб и твоите роднини при редица събития. Получаваш дори достъп до второ медицинско мнение от международни експерти.

 

 

*Пълна информация и условия за защитите и събитията на покритие можеш да научиш от твоя консултант/личен банкер или от Общите условия.

 

**Cardif Assurance Vie SA, France SA, France чрез „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с БУЛСТАТ: 175190059 и Cardif Assurance Risqués Diverse SA, France чрез “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с БУЛСТАТ: 175190073

building-block-image

Защитата покрива:

Загуба на живот

При фатална злополука или заболяване застрахователят погасява напълно остатъчното задължение по кредита. Според избрания застрахователен пакет може да се извърши и допълнително плащане на наследниците на застрахованото лице.

Трайно загубена работоспособност

При трайно загубена работоспособност след злополука или заболяване застрахователят погасява напълно остатъчното задължение по кредита. Според избрания застрахователен пакет може да се извърши и допълнително финансово компенсиране.

Временна неработоспособност

При неработоспособност над 30 дни в резултат на злополука или заболяване застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. В зависимост от продължителността на неработоспособността погасяването може да е пълно или частично, а в зависимост от остатъчната дължима сума – наведнъж или до 4 вноски.

Нежелана безработица

В резултат на съкращение застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. В зависимост от продължителността на безработицата погасяването може да е пълно или частично, а в зависимост от остатъчната дължима сума – наведнъж или до 4 вноски.

Хоспитализация

При хоспитализация над 3 дни в резултат на злополука застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. Погасяването е на вноски – до 4 вноски, и е обвързано с продължителността на хоспитализацията. Всяка вноска покрива 25% от баланса по кредита.

Защита на покупката и стоката

При кражба, пожар и други непредвидени събития, повредили стоката, застрахователят изплаща остатъка от кредита и превежда на застрахования разликата до стойността на продукта. При по-лека повреда застрахованият получава 50% от цената на стоката по сметката си.

Полагане грижа за болен

В случай, че застрахованият трябва да излезе в продължителен болничен, за да се погрижи за болен близък (над 30 дни), застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. Погасяването е на вноски – до 4 вноски, и е обвързано с продължителността на отсъствие от работа.

Второ медицинско мнение

Тази ексклузивна услуга дава възможност на застрахования да получи второ медицинско мнение и препоръка за лечение в рамките на 10 дни от международен екип от тесни специалисти в съответната медицинска област.

Защита на сметките

В случай на непредвидени житейски ситуации застрахователят изплаща наведнъж или на вноски фиксирани суми на застрахования, помагайки му да запази стандарта си на живот и своето спокойствие в този финансово по-тежък период.

Преддоговорна информация и общи условия

Информационен документ за застрахователен продукт

Не намери отговор?

Свържи се с нас

  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  0 / 10 000
  Personal data update