Търговските курсове на TBI Bank

Купува Продава Фиксинг БНБ* Курсове на ЕЦБ** Брой валутни единици
CAD CAD 1.30400 1.36400 1.33705 1.46280 1
CHF CHF 1.97200 2.03200 2.00105 0.97740 1
CZK CZK 7.70500 7.77500 7.74832 1.00000 100
DKK DKK 2.59200 2.65200 2.62263 0.85945 10
EUR EUR 1.95583 1.95583 1.95583 165.57000 1
GBP GBP 2.25500 2.29500 2.27568 4.31930 1
JPY JPY 1.15000 1.21000 1.18127 4.97570 100
PLN PLN 4.48800 4.54800 4.52812 11.62250 10
RON RON 3.90000 3.96000 3.93076 1.06860 10
SEK SEK 1.65300 1.71300 1.68280 0.00000 10
USD USD 1.80900 1.84900 1.83027 0.00000 1
* Валути, котирани спрямо лева
** Валути, котирани спрямо eврото

* Валути, котирани спрямо лева

** Валути, котирани спрямо eврото

 

Картови трансакции

 

Банката прилага следните правила при превалутиране – за всяка операция с банкова карта, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“, извършена в страната или чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (в евро – за транзакции в чужбина и в лева – за транзакции в България) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация Mastercard. Банката превалутира също така и сумата, с която е задължена сетълмент сметката й, във валутата на сметката на Клиента към датата на осчетоводяване на транзакцията.