Валутни курсове

Търговските курсове на tbi bank

Купува Продава Фиксинг БНБ* Курсове на ЕЦБ**
CAD 1.43900 1.46900 1.47121 1.32940
CHF 2.04900 2.08900 2.05057 0.95380
DKK 2.61000 2.65000 2.63004 1.00000
EUR 1.95100 1.95900 1.95583 0.89485
GBP 2.15700 2.19700 2.18565 140.46000
JPY 1.36400 1.39400 1.39245 4.85700
PLN 4.04200 4.07200 4.02683 4.94810
RON 3.93300 3.97300 3.95269 10.95800
SEK 1.78000 1.81000 1.78484 0.97060
USD 2.02300 2.05300 2.01507 NaN
* Валути, котирани спрямо лева
** Валути, котирани спрямо eврото

Картови трансакции

Банката прилага следните правила при превалутиране – за всяка операция с банкова карта, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“, извършена в страната или чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (в евро – за транзакции в чужбина и в лева – за транзакции в България) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация Mastercard. Банката превалутира също така и сумата, с която е задължена сетълмент сметката й, във валутата на сметката на Клиента към датата на осчетоводяване на транзакцията.

Референтна разлика спрямо курса на ЕЦБ

Валута на карта Транзакцията ще бъде извършена в страната Транзакцията ще бъде извършена извън страната
BGN 0 0.16208%
EUR 0.24695% 0
USD -0.39353% NaN%
subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54