Валутни курсове

Търговските курсове на TBI Bank

Купува Продава Фиксинг БНБ* Курсове на ЕЦБ**
CAD CAD 1.34100 1.38100 1.36096 1.43710
CHF CHF 1.95600 1.99600 1.97439 0.99060
DKK DKK 2.60800 2.64800 2.62827 1.00000
EUR EUR 1.95100 1.95900 1.95583 0.89338
GBP GBP 2.17400 2.21400 2.18925 141.30000
JPY JPY 1.36800 1.40800 1.38417 4.75650
PLN PLN 4.07900 4.11900 4.11191 4.90200
RON RON 3.96900 4.00900 3.98986 11.38050
SEK SEK 1.69800 1.73800 1.71858 1.07000
USD USD 1.81200 1.85200 1.82788 0.00000
* Валути, котирани спрямо лева
** Валути, котирани спрямо eврото

Картови трансакции

Банката прилага следните правила при превалутиране – за всяка операция с банкова карта, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“, извършена в страната или чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (в евро – за транзакции в чужбина и в лева – за транзакции в България) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация Mastercard. Банката превалутира също така и сумата, с която е задължена сетълмент сметката й, във валутата на сметката на Клиента към датата на осчетоводяване на транзакцията.

Референтна разлика спрямо курса на ЕЦБ

Валута на карта Транзакцията ще бъде извършена в страната Транзакцията ще бъде извършена извън страната
BGN BGN 0 0.16208 %
EUR EUR 0.24695 % 0
USD USD 0.86877 % nan %
subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54