Валутни курсове

Търговските курсове на TBI Bank

Купува Продава Фиксинг БНБ* Курсове на ЕЦБ**
CAD CAD 1.34000 1.38000 1.36371 1.43420
CHF CHF 1.99600 2.03600 2.00577 0.97510
DKK DKK 2.60500 2.64500 2.62535 1.00000
EUR EUR 1.95100 1.95900 1.95583 0.86113
GBP GBP 2.25400 2.29400 2.27124 149.98000
JPY JPY 1.28600 1.32600 1.30406 4.47880
PLN PLN 4.34400 4.38400 4.36686 4.95300
RON RON 3.92800 3.96800 3.94878 11.64800
SEK SEK 1.65800 1.69800 1.67911 1.07370
USD USD 1.79700 1.83700 1.82158 0.00000
* Валути, котирани спрямо лева
** Валути, котирани спрямо eврото

Картови трансакции

Банката прилага следните правила при превалутиране – за всяка операция с банкова карта, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“, извършена в страната или чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сетълмент сметката на Банката (в евро – за транзакции в чужбина и в лева – за транзакции в България) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация Mastercard. Банката превалутира също така и сумата, с която е задължена сетълмент сметката й, във валутата на сметката на Клиента към датата на осчетоводяване на транзакцията.

Референтна разлика спрямо курса на ЕЦБ

Валута на карта Транзакцията ще бъде извършена в страната Транзакцията ще бъде извършена извън страната
BGN BGN 0 0.16208 %
EUR EUR 0.24695 % 0
USD USD 1.34938 % nan %