Кажи „да“ на пари, които работят за теб

Вземи до 2.1% годишна лихва в лева, евро и щатски долари. Депозирай сега за период от 1 до 60 месеца в наш офис.

Виж къде сме

hero-building-image

Защо да откриеш депозит при нас?

Изгоден

Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене на падеж

Сигурност

Парите ти и начислената лихва са защитени според условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Гъвкав

Депозит за всякакви срокове в BGN, EUR и USD без минимална сума и безплатно довнасяне до 30 дни след откриването

Практичен

Депозитът се подновява автоматично за същия срок и можеш да го следиш в мобилното ни приложение

Свали приложението

Лихвени проценти

BGN

1 Месец
0.40%
3 Месеца
0.60%
5 Месеца
0.75%
6 Месеца
0.90%
9 Месеца
1.00%
12 Месеца
1.25%
15 Месеца
1.50%
18 Месеца
1.75%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.10%
48 Месеца
2.10%
60 Месеца
2.10%

EUR

1 Месец
0.40%
3 Месеца
0.60%
5 Месецa
0.75%
6 Месеца
0.90%
9 Месеца
1.00%
12 Месеца
1.25%
15 Месеца
1.50%
18 Месеца
1.75%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.10%
48 Месеца
2.10%
60 Месеца
2.10%

USD

1 Месец
0.40%
3 Месеца
0.60%
5 Месецa
0.75%
6 Месеца
0.90%
9 Месеца
1.00%
12 Месеца
1.25%
15 Месеца
1.50%
18 Месеца
1.75%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.10%
48 Месеца
2.10%
60 Месеца
2.10%
Парите ти са на сигурно мястоВлогове в размер до 196 000лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Контакти


Център за обслужване на клиенти

0700 17 571 / *8242


e-mail

info@tbibank.bg

Работно време


Понеделник - Петък

9:00 - 18:00


Събота и Неделя

Почивен ден

Централен офис


1421 София, България,

ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Въпроси и отговори

Има ли такси за откриване и поддръжка на депозита ми?

Не, никакви такси, включително за теглене на дата на падеж.

Мога ли да увеличавам сумата на парите, които съм депозирал?

Да, имаш право да довнасяш средства по депозита в рамките на 30 дни от откриването му.

Какво ще стане, ако прекратя депозита си по-рано?

Ще ти начислим лихва с текущия годишен процент за разплащателни сметки, съгласно актуалния бюлетин. Няма такси за предсрочно прекратяване.

Каква гаранция имам за парите, които съм депозирал?

Влогове в размер до 196 000лв. или еквивалент в друга валута и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Срокът на депозита ми изтича. Трябва ли да правя нещо?

В случай, че не си ни дал допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия срок – при стандартен лихвен процент и условия, актуални към датата на подновяване.

Дължа ли данък върху начислената лихва по депозита?

Съгласно условията и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица само чуждестранните физически лица дължат данък върху брутната сума по придобитите от тях доходи от лихви.