Subheader
Мотивирай спестяванията си!
Твоите спестявания могат лесно да работят за теб, носейки ти гарантирана годишна доходност до 3.00% в лева и евро. Имаш възможност да депозираш за период от 1 месец до 60 месеца.

Лихвени проценти

BGN

1 Месеца
0.30%
3 Месеца
0.50%
5 Месеца*
1.50%
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.50%
48 Месеца
2.75%
60 Месеца
3.00%

EUR

1 Месеца
0.30%
3 Месеца
0.50%
5 Месеца
1.50%
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.50%
48 Месеца
2.75%
60 Месеца
3.00%

USD

1 Месеца
0.30%
3 Месеца
0.50%
5 Месеца
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
1.20%
36 Месеца
1.50%
48 Месеца
1.75%
60 Месеца
2.00%

* Специално предложение само за нови клиенти!
Промоционален 5-месечен депозит в лева и евро. Научете повече за условията в нашия лихвен бюлетин.

Намери офис

Предимства

ВИСОКА ДОХОДНОСТ
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж.
ГЪВКАВОСТ
Разнообразни срочности за депозити в BGN, EUR и USD; възможност за довнасяне на суми до 30 дни след откриване. Без изискване за минимална сума на депозита.
СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.
УДОБСТВО
Автоматично подновяване на депозита за същия срок и възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на tbi bank.
Паричните ти средства са защитени

Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в tbi bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Приложими документи

Въпроси и отговори

1. Има ли такси за откриване и поддръжка на депозита ми?
tbi bank не начислява такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж.
2. Мога ли да увеличавам сумата на депозираните от мен средства?

Да, имаш право да довнасяш средства по депозита в рамките на тридесет дни от откриването му.

3. Какво се случва при предсрочно прекратяване на депозита ми?

При предсрочно изтегляне на депозита, tbi bank начислява лихва с текущ годишен лихвен процент в размер на предвидения за разплащателни сметки, съгласно действащия лихвен бюлетин, като не дължите такса за предсрочно прекратяване.

4. Гарантирани ли са средствата по депозитната ми сметка?

Всички парични средства в размер до 196 000 лв. или техния еквивалент в друга валута, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Повече информация можеш да намериш тук.

5. Какво се случва с депозита ми на падеж?

В случай, че не си дал допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия период, равен на срока на договорения депозит, при стандартни лихвен процент и условия, приложими към датата на подновяване.

6. Удържа ли се данък върху лихвата по депозита ми?

Считано от 1-ви Април 2022 г. местните физически лица не дължат данък върху приходите от лихви.

subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54