Нашият екип

  • tbi fs
  • leadership team
  • supervisory board
Прочети повече

Petr Baron
CEO, tbi fs
Прочети повече

Ariel Hasson
MD, tbi fs
Прочети повече

Valentin Galabov
Chairman
Прочети повече

Armen Matevosyan
Consumer Ecosystem Leader
Прочети повече

Gergana Staykova
Market Leader, Romania
Прочети повече

Konstantinos Tovil
Market Leader, Greece
Прочети повече

Alexander Dimitrov
Enterprise Risks & Compliance
Прочети повече

Costin Mincovici
Credit Risk
Прочети повече

Dennis Brodsky
People & Culture
Прочети повече

Karolina Sofronieva
Marketing
Прочети повече

Lukas Tursa
Funding
Прочети повече

Nikolay Spasov
Operations
Прочети повече

Pavels Gilodo
New Business Growth
Прочети повече

Sergiy Lyubarskyy
Finance
Прочети повече

Panayot Ivanov
Strategic Projects
Прочети повече

Ariel Hasson
Chairperson of the Supervisory Board
Прочети повече

Gauthier van Weddingen
Deputy Chairman of the Supervisory Board
Прочети повече

Kieran Donnelly
Member of the Supervisory Board