Subheader
PSD2 отворено банкиране

 

 

 

Какво е PSD2 отворено банкиране?

It's easy!

Какво е PSD2 отворено банкиране?

Според  Директива на Европейския съюз относно платежните услуги PSD 2 Directive (EU) 2015/2366,  влязла в сила в България на 3 март 2018 г. с приемането на „Закон за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС),  банките трябва да предлагат на трети страни – доставчици на платежни услуги – начини за достъп до сметките на клиентите при тяхно съгласие чрез отворени програмни интерфейси (API).

PSD2 отворено банкиране tbi bank

Why our customers returns?

PSD2 отворено банкиране tbi bank

След изпълнение на регулаторните изисквания и получаване на лиценз за предоставяне на платежни услуги от съответния национален регулатор, вие можете да регистрирате вашата организация на нашия Портал за разработчици и да осъществите връзка с разработените от Банката API. Без лиценз можете да се подготвите и да тествате вашите приложения с нашия “sand box”.  Информацията за API, предлагани от Банката, може да получите посредством линка по-долу:

PSD2 tbi bank Sandbox portal PSD2 tbi Production portal
Тестова среда, базирана на стандартите на „Берлинската група“ и национален стандарт BISTRA, и налична за разработчици и Третите страни доставчици /ТPPs/, предоставяща възможност за изпитване на достъп до API, считано от 14.03.2019г. Продукционна среда, базирана на стандартите на „Берлинската група“ и национален стандарт BISTRA, даваща възможност на Третите страни доставчици /TPPs/да предоставят услугите, базирани на PSD 2 от 14.09.2019г.
Към портала Към портала

Ниво на обслужване, достъпност и изпълнение PSD2