Срочни бизнес депозити

Свободните средства на бизнеса ти също могат да генерират доходност и то гарантирана! Възползвай се от атрактивните ни предложения за депозити в различни срочности и валути – по индивидуално договаряне.

Защо да откриеш депозит при нас?

Висока доходност

Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

Сигурност

Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Научи повече тук

Гъвкав

Възможност за избор измежду разнообразни по вид срочности и различни валути - BGN, EUR и USD; Възможност за довнасяне на суми по вече открита депозитна сметка.

Практичен

Възможност за 24/7/365 наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на tbi bank.

See our partners

Свържете се с нас за индивидуална оферта

  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  0 / 10 000

   

  Или ни потърсете директно на: +359 894 332 628 / deposit_management@tbibank.bg

  Personal data update

  Въпроси и отговори

  1. Какъв е максималният размер на сумата, която може да се депозира?

  Посочените лихвени проценти са валидни за суми до 100 000 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне.

  2. Мога ли да прекратя предсрочно депозита си?

  Разбира се. Това, което би следвало да имаш предвид е, че при предсрочно прекратяване на депозита се изискват два работни дни предизвестие.

  3. Ще получа ли начислената лихва при предсрочно прекратяване?

  При предсрочно прекратяване на депозит се губи начислената до момента на закриването лихва, вместо това средствата се олихвяват с лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута.

  4. Мога ли да увеличавам сумата на депозираните средства?

  Да, имаш право да довнасяш средства по всяко време в рамките на срока на депозита.

  5. Има ли ограничение на броя депозити, които мога да открия?

  Не. Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в банката до обща стойност 100 000 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне

  6. Гарантирани ли са средствата по депозитната ми сметка?

  Влогове в размер до 196 000 лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. По този начин, Фондът поддържа стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея, гарантирайки изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до зададения лимит. Научи повече тук

  Приложими документи