Документи за физически лица

Други
pdf-file
Информационен бюлетин за вложителите
arrow
pdf-file
Анализ на Ти Би Ай Банк ЕАД за качеството по изпълнение на клиентски нареждания за 2022 г.
80,98 KB
arrow
pdf-file
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2022 г.
85,41 KB
arrow
pdf-file
Общи условия за автоматично погасяване на задължение по кредит с карта през Изи Пей''
124,95 KB
arrow
pdf-file
Правила и регламенти на кампания ''Избери по-добрата цена''
arrow
pdf-file
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ
arrow
pdf-file
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
arrow
pdf-file
ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ
arrow
pdf-file
Информация за таксите по депозитна сметка
arrow
pdf-file
Вашите права при извършване на плащания в Европа
arrow
pdf-file
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2019г
arrow
pdf-file
АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2019г
arrow
pdf-file
Статистическата информация за достъпността на интерфейсите за декември 2019
arrow
pdf-file
Третиране на поверителна информация
arrow
pdf-file
Обявление за продажба по реда на ЗОЗ на заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи 07/08.2020
arrow
pdf-file
ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ 2020
arrow
pdf-file
НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
arrow
pdf-file
Често задавани въпроси за услугата 3D секретен код
arrow
pdf-file
Инструкция за работа с нарежданията за масови плащания в електронното банкиране на Ти Би Ай Банк ЕАД
arrow
pdf-file
Анализ на Ти Би Ай Банк ЕАД за качеството по изпълнение на клиентски нареждания съгласно чл 3, т 3 от делегират регламент (ЕС) 2017-576 за 2017
arrow
pdf-file
Политика за жалби 2021
arrow
pdf-file
Известие към клиентите
arrow
pdf-file
Информация за таксите на основни услуги по спестовна сметка
arrow
pdf-file
Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции 2021
arrow
pdf-file
Информация за таксите на основни услуги по разплащателна сметка
arrow
pdf-file
Договор за потребителски кредит AUTO
arrow
pdf-file
Договор за потребителски кредит DUO
arrow
pdf-file
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2020г
arrow
pdf-file
АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2020г
arrow
pdf-file
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ НА tbi bank MOBAPP
178,34 KB
arrow
pdf-file
Общи условия на кампания ''Ти определяш сезона вкъщи''
arrow
pdf-file
Общи условия ''Стани дигитален и спечели''
arrow
pdf-file
Общи условия ''Ползвай tbi bank и печели''
arrow
pdf-file
ВЗЕМИ СТОКОВ КРЕДИТ И СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ЛАКОМСТВА
arrow
pdf-file
ЗА КАКВО МОЖЕШ ДА ИЗПОЛЗВАШ НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ
288,92 KB
arrow
pdf-file
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2021г
arrow
pdf-file
АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2021г
arrow
pdf-file
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
arrow
pdf-file
Правила и регламенти на кампания ''Купи автомобил и спечели подарък''
arrow
pdf-file
ПРАВИ ПРЕВОДИ ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО tbi bank APP И ПЕЧЕЛИ ЛЕТНИ НАГРАДИ
arrow
pdf-file
Информация за използване на услугата по прехвърляне на платежна сметка от на Ти Би Ай Банк
arrow
pdf-file
Речник на стандартизирани термини от списъка на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
arrow
pdf-file
Общи условия на кампанията ''Пазарувай онлайн и играй за смартфон.''
arrow
pdf-file
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2018г
arrow
pdf-file
АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2018г
arrow

Документи за юридически лица

Архив

pdf-file
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете 2022
141,16 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 01.01.2023
155,99 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 20.09.2022
338,35 KB
arrow
pdf-file
Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица
341,25 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически 22.10.2019.pdf лица
165,45 KB
arrow
pdf-file
Обявление за продажба по реда на ЗОЗ на заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи
172,23 KB
arrow
pdf-file
Общи условия на Бързи пари: Връщаш колкото си взел 01.01.2020
461,70 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 15.12.2019
1,98 MB
arrow
pdf-file
Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции
348,05 KB
arrow
pdf-file
Информация за таксите на основни услуги по спестовна сметка
274,71 KB
arrow
pdf-file
Информация за таксите на основни услуги по разплащателна сметка
284,43 KB
arrow
pdf-file
Общи условия 'Връщаш колкото си взел' 01.02.2020
216,67 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 21.02.2020
165,31 KB
arrow
pdf-file
Общи условия „Връщаш колкото си взел“ 01.03.2020
211,99 KB
arrow
pdf-file
Общи условия 'Връщаш, колкото си взел' 01.04.2020
212,25 KB
arrow
pdf-file
Общи условия 'Връщаш, колкото си взел' 01.05.2020
462,61 KB
arrow
pdf-file
Общи условия 'Връщаш, колкото си взел' 01.06.2020
231,03 KB
arrow
pdf-file
Общи условия за издаване на банкови карти
258,64 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
1,39 MB
arrow
pdf-file
Общи условия за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк 01 12 2016
763,31 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 24 03 2018
1,58 MB
arrow
pdf-file
Правила и регламенти кампания всеки ден е перфектен за нови идеи 01 03 2018 - 31 03 2018
1,61 MB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 24.07.2020Label for the file
165,88 KB
arrow
pdf-file
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
539,47 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица
122,62 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица-16-03-2017
407,41 KB
arrow
pdf-file
Общи условия за издаване на банкови карти от Ти Би Ай Банк 20 09 2016
403,91 KB
arrow
pdf-file
Връщаш колкото си взел_01.09.2020
200,75 KB
arrow
pdf-file
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания: „Хелуин 2020“
259,83 KB
arrow
pdf-file
Политика за жалби 2020
213,74 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
942,97 KB
arrow
pdf-file
Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД валидни от 01 07 2018
508,21 KB
arrow
pdf-file
Връщаш колкото си взел_01.01.2021
461,47 KB
arrow
pdf-file
Общи условия на кампанията 'Бонус Продукт'
555,99 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 15.01.2021
164,74 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица
123,50 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисионни за юридически лица 24.03.2018
1,57 MB
arrow
pdf-file
Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица-01-08-2018
401,28 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 29.01.2021
164,96 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 29.01.2021
123,60 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 03 05 2016
174,21 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 08 06 2017
402,40 KB
arrow
pdf-file
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
1,32 MB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 10 06 2016
177,79 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 01 2016
185,96 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 07 2017
410,96 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 16 03 2018
397,35 KB
arrow
pdf-file
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
127,72 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 21 08 2017
383,83 KB
arrow
pdf-file
Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 22.11.2021г.
463,69 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 23 02 2017
183,13 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 01 2016
177,47 KB
arrow
pdf-file
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 07 2017
407,79 KB
arrow
file
Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД
arrow
pdf-file
Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица
arrow
pdf-file
Приложение 3 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
arrow
pdf-file
Приложение 2 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
arrow
pdf-file
Приложение 1 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
arrow
pdf-file
СПЕЦИФИЧНИУСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ НА TBI BANK ‘MOBAPP’
arrow
pdf-file
За какво може да използваш нашето приложение
arrow
subheader line subheader line
Контакти
Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242
Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 18:00
Събота - Неделя
Почивни дни
Централен офис
1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54