Бизнес пакети

Предлагаме разнообразие от бизнес пакети, които да послужат на нуждите на вашата организация.

Банкирай до 64% по-евтино

Бизнес пакетите предоставят преференции относно левови и международни разплащания, касови и безкасови преводи, издаване на дебитна карта и др. В зависимост от оборота, броя и вида на транзакциите, които осъществявате, може да избираш между три вида пакети.

Посети всеки наш офис и ще получиш консултация и съдействие при избора на бизнес пакет от нашите експерти.

building-block-image

Пакети

Бизнес пакет XXL
Продукти и услуги Бизнес пакети XXL Стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Откриване на сметка Без комисионна Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки 40.00 BGN 15.00 BGN/15.00 EUR
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless 1 бр. – Mastercard Business Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business Без такса за първата година Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец 50 бр. 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране Неограничен брой Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,10% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП Без такса Без такса
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,03% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00
Теглене на каса в лева без такса на ден 7 000 BGN До 5 000 BGN
Вноска на каса в лева без такса на ден Неограничено До 5 000 BGN
Минимално салдо 50 BGN 50.00 BGN/50.00 валута
Бизнес пакет XL
Продукти и услуги Бизнес пакети XL Стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Откриване на сметка Без комисионна Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки 25.00 BGN 15.00 BGN/15 EUR
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless 1 бр. – Mastercard Business Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business Без такса за първата година Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец 20 бр. 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране Неограничен брой Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,10% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП Без такса Без такса
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – /0,03% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00
Теглене на каса в лева без такса на ден 6 000 BGN До 5 000 BGN
Вноска на каса в лева без такса на ден 15 000 BGN До 5 000 BGN
Минимално салдо 50 BGN 50.00 BGN/50.00 валута
Бизнес пакет L
Продукти и услуги Бизнес пакети L Стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Откриване на сметка Без комисионна Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Месечна такса за обслужване – разплащателни сметки 18.00 BGN 15.00 BGN/15 EUR
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard Contactless 1 бр. – Mastercard Business Издаване на основни/допълнителни дебитни карти – без такса
Годишна такса за поддръжка – Mastercard Business Без такса за първата година Mastercard Business – 24.00 BGN/ 12.00 EUR
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец 10 бр. 3.00 BGN (на хартиен носител) / 1.20 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS 18.00 BGN (на хартиен носител), 9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер 20.00 BGN (на хартиен носител) / 10.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране Неограничен брой Между сметки на един клиент – без комисионна; Между клиенти на Банката – 1.00 BGN (на хартиен носител) / 0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи в EUR на територията на ЕС и ЕИП, SAME day вальор или Таргет или над BGN 100,000.00 9.00 EUR (на хартиен носител), 4.50 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер 10.00 EUR (на хартиен носител), 5.00 EUR (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или в ЕС и ЕИП във валута различна от EUR, TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 До 100.00 EUR – 10.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС и в EUR от ЕС и ЕИП Без такса Без такса
Входящи междубанкови валутни преводи извън ЕС и ЕИП или от ЕС и ЕИП във валута различна от EUR До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,07% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 До 100.00 EUR – 2.00 EUR; Над 100.00 EUR – 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00
Теглене на каса в лева без такса на ден 5 000 BGN До 5 000 BGN
Вноска на каса в лева без такса на ден 5 000 BGN До 5 000 BGN
Минимално салдо 50 BGN 50.00 BGN/50.00 валута

Приложими документи

Не намери отговор?

Свържи се с нас

  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  0 / 10 000
  Personal data update