Депозити за юридически лица

  • Share +

Свободните ти средства, също могат да генерират доходност, при гарантирана сигурност!  Възползвай се от атрактивните ни предложения за депозити в различни срочности и валути - BGN, EUR или USD за суми до 100 000 ЕВРО или техния еквивалент в друга валута. За суми надвишаващи 100 000 EUR лихвените условия са по индивидуално договаряне.
Научи повече на място в наш офис, където служител на TBI Bank ще отговори на всичките ти въпроси!  


Лихвени проценти


Лева
1 мес.
-
3 мес.
-
6 мес.
0.25%
12 мес.
0.45%
24 мес.
-
Евро
1 мес.
-
3 мес.
-
6 мес.
0.25%
12 мес.
0.45%
24 мес.
-
Щатски долари
1 мес.
0.50%
3 мес.
0.80%
6 мес.
1.10%
12 мес.
1.30%
24 мес.
1.50%

** Посочените лихвени проценти са за суми до 100 000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне.


Предимства

ВИСОКА ДОХОДНОСТ 
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

ГЪВКАВОСТ
Възможност за избор измежду разнообразни по вид срочности и различни валути -  BGN, EUR и USD; Възможност за довнасяне на суми по вече открита депозитна сметка. 

СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

УДОБСТВО
Възможност за 24/7/365 наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank.


Условия

Депозитите, обявени в настоящия лихвен бюлетин на TBI Bank са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който обезпечава пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в Закона. Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

* Банката си запазва правото да променя едностранно лихвите по горепосочения депозит, като за откритите вече депозити промяната влиза в сила след датата им на падеж. Промяната се обявява предварително на видно място в салоните за клиенти и на интернет страницата на Банката.


Приложими документи


Общи условия за предоставяне на платежни услуги от "Ти Би Ай Банк" ЕАД
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони за юридически лица, валидна от 01.08.2017
Изтегли
pdf формат

Брошура Фонд за гарантиране на влоговете в банките
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк”ЕАД за юридически лица, 01.08.2018
Изтегли
pdf формат

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък
| 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя
| 10:00 - 18:00 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54