Депозити за юридически лица

Свободните ти средства, също могат да генерират доходност, при гарантирана сигурност!  Възползвай се от атрактивните ни предложения за депозити в различни срочности и валути - BGN, EUR или USD за суми до 100 000 ЕВРО или техния еквивалент в друга валута. За суми надвишаващи 100 000 EUR лихвените условия са по индивидуално договаряне.
Научи повече на място в наш офис, където служител на TBI Bank ще отговори на всичките ти въпроси!  


Лихвени проценти


Лева
1 мес.
---
3 мес.
---
6 мес.
0.20%
12 мес.
0.35%
24 мес.
---
Евро
1 мес.
---
3 мес.
---
6 мес.
0.20%
12 мес.
0.35%
24 мес.
---
Щатски долари
1 мес.
0.05%
3 мес.
0.05%
6 мес.
0.15%
12 мес.
0.25%
24 мес.
0.30%

** Посочените лихвени проценти са за суми до 100 000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне.


Предимства

ВИСОКА ДОХОДНОСТ 
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

ГЪВКАВОСТ
Възможност за избор измежду разнообразни по вид срочности и различни валути -  BGN, EUR и USD; Възможност за довнасяне на суми по вече открита депозитна сметка. 

СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

УДОБСТВО
Възможност за 24/7/365 наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank.

Условия 

 • Депозитите, обявени в настоящия лихвен бюлетин на TBI Bank са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който обезпечава пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в Закона. Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
   
 • Лихвите, начислявани и изплащани от TBI Bank по депозитните сметки се определят съобразно пазарните лихвени проценти на вътрешния и международния пазар и лихвената политика на Банката
   
 • Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго
   
 • При предсрочно прекратяване на депозита се изискват два работни дни предизвестие, като в този случай Банката начислява лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута
   
 • Лихвените проценти се изчисляват на годишна база като се спазва лихвената конвенция 365/365 дни
   
 • Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в банката до обща стойност 100 000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне

Приложими документи

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01.02.2022Изтегли
pdfформат
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговетеИзтегли
pdfформат
Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 07.04.2022г.Изтегли
pdfформат

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.