• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Грози ли ни инфлация?

Още преди да започнат военните действия в Украйна, българският народ усети повишаване на цените на много стоки. Пандемията от коронавирус се отрази негативно на световната икономика и това доведе до появата на много предрецесионни фактори. Инфлацията е един от тези фактори, които индикират, че икономическата обстановка върви към рецесия, а когато е налице световна инфлация, рискът е значително по-голям. Съществува и така наречената здравословна инфлация, но днешните нива преминават полезните за развитието размери. За много от нас е важно дали ще успеем да задържим стандарта си на живот през следващите неясни години. При наличието на галопираща инфлация и изтощителни санкции за икономиката на Европа отговорите не са твърде оптимистични. Дали нивата на инфлация ще продължат да нарастват и през тази година или по-точно с колко пак ще обеднеем? Предвид значимостта и влиянието на този икономически показател върху благосъстоянието на всяка нация е ясна нуждата от по-задълбочен поглед и разбиране по темата. Нека започнем отначало, като отговорим на въпросите какво представлява и как възниква инфлацията.

Какво е инфлация?

Нарастването цените на продукти, стоки и услуги в рамките на една или повече икономики за определен период от време без промяна в качеството и количеството на благата се нарича инфлация. Думата произхожда от латинската дума inflatio – “подуване”, “нарастване”. Тя е в състояние да промени в негативен план покупателната способност на населението, в резултат на което настъпва обедняване в различна степен. Инфлацията накратко представлява обезценяване на паричната валута. Освен споменатата здравословна за икономиката инфлация съществуват различни видове инфлация според степента на развитие: Пълзяща инфлация Този вид обикновено е в рамките на едноцифрено число до 9% и се счита, че не променя съществено икономическата обстановка и нормалното протичане на процесите в бизнеса и потреблението. Пълзящата инфлация е близка до здравословната инфлация или се припокрива с нея като понятие. За развитието на икономиката е необходимо да е налице малък тренд в порядъка на 2-3% годишна инфлация или малко повече. Домакинствата и фирмите ползват валутата с доверие и банките поддържат кредитната си политика. Галопираща инфлация Тук вече наблюдаваме сериозен темп на инфлация от десетки до стотици проценти покачване на цените, което прави използването на валутата почти безмислено. Лихвените проценти по депозитите се обезсмислят поради изключително високите инфлационни темпове (напр: 500%) и икономическите обекти започват да реализират съществени загуби. Икономиката на страната навлиза в рецесия, валутата се обезценява и губи доверието на обществото, индустриалните компании и чуждите инвеститори. Хиперинфлация В този случай покачването на цените е неконтролируем процес, при който процентът надвишава 1000. Обезценяването на парите е толкова бързо, че те губят своята стойност от сутринта до вечерта и потребителите предпочитат да ползват бартер вместо пари за покупки. Банковата система не може да функционира нормално в условия на хиперинфлация, а от там и цялата икономика влиза в голяма рецесия.

Какви са причините за възникване на инфлация?

Причините могат да бъдат различни, но една от най-съществените е икономическата зависимост на дадена държава от доставки, чужда валута, валутен борд и др. Военните действия, които се водят в Украйна, и свързаните с тях мерки спряха вноса на руски газ и петрол, което промени много енергийната обстановка в Европа. Покачването на една стока или суровина от първа необходимост е голяма предпоставка за темп на инфлация, както и повишението на заплатите. От гледна точка на друг критерий, инфлацията може да бъде породена от промяна в банковата (кредитна) или пазарната икономическа среда, спекулации и външни влияния.

Как се измерва инфлацията 2022?

Средногодишна инфлация по години се измерва в статистическите центрове, които ползват цените на различни стоки. Някои от тях с по-голяма, а други с по-малка тежест формират индекс на инфлация или индекс на потребителските цени (ИПЦ), с чиято помощ се изчислява процентът на нарастване на цените. Според националния статистически институт инфлацията в България за 2022 г. достигна 14,4%, което е най-високото ниво от 2008 г. до днес. Освен индекса на потребителските цени инфлацията може да се измерва и с ХИПЦ (хармонизиран индекс на инфлация евростат), който обхваща цените на различни стоки от страните членки в Съюза. Измерването на инфлацията днес е все по-трудно, тъй като качеството на някои масово употребявани стоки се променя много бързо. Така промяната в цената на смартфоните не може да се определи като инфлация поради по-високото качество и продуктивност, което новите джаджи дават на потребителите. Освен това съществува и понятието индекс на инфлация, което предоставя различни данни в личен план за темпа на обезценяване на валутата в отделното домакинство. Докато инфлационната ставка в страната например е 10%, личната инфлация може да бъде много по-висока, което ще се отрази на определен спектър от домакинствата по-тежко от средното за страната.

Какво можем да очакваме в бъдеще?

Как ще се отразят събитията в Украйна и последствията от пандемията върху световната икономика и в частност България? Прогнозите за момента не са твърде оптимистични предвид съкрушителните мерки, които разкъсват икономическите връзки между най-големия износител на петрол и Европа. Енергийните източници са пряк носител на инфлация на много стоки и услуги, тъй като горивата се използват навсякъде. Липсата на реколта от зърнени храни в една от най-големите износителки в света ще се отрази повече върху бедните страни в Африка, но без съмнение и в България ще се почувстват липси, повишено търсене и респективно високи цени. Дори и войната да приключи в кратки срокове, в което много експерти се съмняват, спекулативният пазарен елемент няма да позволи цените да се върнат в предишните си нива. Това означава, че ако регулаторните органи не вземат решение за контрол върху стоките от първа необходимост, българите ще обеднеят. Дали заплатите могат да компенсират нарастването на цените е друг въпрос, на който както винаги сме свикнали да гледаме с голяма доза скептицизъм. Това е така и сега. Едва ли покачването на заплащането в България ще бъде достатъчно да компенсира нарастващата инфлация, но нека бъдем реалисти и да почакаме, за да видим какво ще ни предложи утрешният ден.