• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Идеи за управление на лични финанси

Парите са неизменна част от живота на всеки, което прави знанието за правилното им управление необходимост. Някои хора притежават интуитивен усет към това – знаят как да печелят, не правят разходи за неща, които нямат значение за тях и могат да инвестират в печеливши комбинации. Не всеки обаче може да се похвали с такава дарба, поради което е необходимо да научим как да ръководим личните си финанси.

Какво са личните финанси?

Под термина лични финанси се разбират паричните потоци, които всяко физическо лице управлява. Когато е налице здраво семейство от двама родители, управляващи финансовия си ресурс, вече можем да говорим за семеен бюджет. Понякога понятието „лични финанси“ се отнасят не само до отделни лица, но и до индустрията, която предоставя кредити, финансови и инвестиционни съвети на лица и компании. В управлението на личните средства влизат спестявания, инвестиции, приходи, разходи и съхранение. Всички те формират цялостната финансова компетентност на човека, който управлява лични средства. Нека разгледаме всяка от тези части поотделно.

Приходи

Може би най-важният от всички моменти в управлението на финансовите потоци е формирането на приходите, откриването на подходящи и сигурни източници. Приходите се получават от ежемесечното трудово възнаграждение, от наеми, лихви, ренти, странични доходи от дейност, която извършвате през свободното си време, частен бизнес и др. Хората сами преценяват кой от източниците е по-изгоден и сигурен за тях. Заплатата е месечен доход, който ви дава известна сигурност, че ще получите определена сума пари, но за сметка на това нямате възможност да я увеличите, дори и да давате много от себе си на работа.

Личният бизнес е предпочитан от много хора поради възможността за личностно развитие и собствено преинвестиране и разрастване на  клиентите и респективно приходите. Положителното при него е, че приходите не са ограничени от външни фактори, но от самите вас.

Спестявания

Според специалисти спестяванията водят само до загуба на стойност поради пропуснатите ползи от инвестирането и заради инфлацията. Все пак не е разумно да нямате никакви “пари за черни дни”, тъй като бъдещето е непредвидимо. Хората спестяват под формата на депозити в сигурни легитимни банки, а в момента се очаква федералната банка на САЩ да започне да покачва лихвените проценти, което може да се отрази и на банковата политика в Еврозоната.

Няколко съвета как да спестявате повече

Може да спестявате, като се научите да свивате разходите си при всички възможни случаи, ако обстоятелствата го позволяват. Ето и допълнителни съвети, които да ви помогнат в това отношение:

 • Купувайте скъпи стоки, когато се продават с намаление или на промоция.
 • Ходете на почивка извън пиковия сезон, когато цените са намалени на половина.
 • Не бъдете разточителни за излишен лукс.
 • Купувайте на едро храна с по-дълъг срок на годност.
 • Направете си списък с разходите, за да откриете кои от тях не си заслужават.

Разходи и бюджетно планиране

Доброто управление на разходите е почти толкова важно, колкото и генерирането на приходите. Това включва изплащането на комунални услуги, такси, храна, пътуване, кредити и наем. Всички видове разходи, които едно лице прави, влизат в тази графа, без да включваме инвестициите и спестяванията. Споменатите разходи понижават финансовите притежания и съответно възможностите за инвестиране или спестяване. Не бива да се допуска превишаване на разходите над приходите, защото в такъв случай балансът става отрицателен, което означава, че скоро ще ви се наложи да теглите заем.

Какво е бюджетно планиране?

Бюджетното планиране е аналитично съставяне на таблица с вашите финансови потоци с цел проследяване, анализ и промяна в слабите звена. Не е толкова трудно да отбележите всички разходи в таблица, където знаете точно колко приходи получавате и прегледно да сравните приходите с разходите. Всички касови бонове, бележки и други разходни ордери е добре да бъдат запазени, ако искате да не пропуснете нещо. Така в края на месеца или годината лесно ще забележите излишните си разходи, а също и спестяванията, които можете да инвестирате или пренасочите в по-доходоносна ниша. Наблюдението над финансовите ви разходи е ключов момент в по-ефективното им изразходване, което съответно се отразява и цялото ви финансово благополучие.

Инвестиции

За разлика от спестяванията, инвестициите са предпочитани от хората с по-предприемчив дух и склонни да поемат определен риск. Инвестициите са с различна доходност и риск. Хората, които искат да инвестират спестяванията или излишъка от приходите си, трябва да са запознати с някои основни финансови принципи. Краткосрочното инвестиране може да е съпътствано от по-висок риск, докато при дългосрочното (влагаме средства с възвръщаемост след по-дълъг срок) има по-голям шанс от възходяща крайна стойност на актива, въпреки разнобоя в тренда.

Възможностите за инвестиции са много и всеки човек трябва да прецени дали предпочита инвестициите пред спестяванията. В България хората предимно спестяват поради нестабилната икономико-политическа обстановка, затова в банките има десетки милиарди спестявания, които стоят, без собствениците им да могат да печелят от парите си. Може да инвестирате в недвижимо имущество, развитие на малък бизнес, земя под аренда, финансови инструменти, ценни книжа, злато или в личностно развитие.

Управление на лични финанси

Личните финанси могат да бъдат управлявани не само от собственика, но и от финансови специалисти и съветници. Те могат да оправдаят разходите за услугата, която предоставят с точни и навременни съвети и като ви насочат към печеливши инвестиционни проекти. Обикновено професионално изготвените планове за управление на лични финанси включват:

 • оценка на активи и пасиви
 • поставяне на цели
 • изготвяне на план
 • изпълнение на плана със съпътстващо наблюдение и преоценка в реално време.

Хората обикновено не се нуждаят от платените услуги на специалисти за управлението на личните си финанси. В случай че желаете да инвестирате част от авоарите си обаче, е препоръчително да потърсите професионален финансов съвет. Но ако сте достатъчно предприемчив и се образовате самостоятелно от интернет и курсове, може да опитате и сами.