• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Как да организираш месечния си бюджет

Бюджетирането често е възприемано като тип счетоводна дейност, която изисква много познания и време и накрая кара човек да се чувства гузен, че харчи парите си за неща, които му носят удоволствие. Това е мит, който ще развенчаем веднага!

Организирането на бюджета на месечна база е нещо много важно, защото ще ти помогне да се чувстваш спокоен и уверен и да имаш пълен контрол над финансите си.

Ето и как лесно сам можеш да създадеш и разпределиш бюджета си:

Определи своите финансови цели 

Има два типа финансови цели – краткосрочни и дългосрочни. Краткосрочните са фокусирани върху това как ще използваш парите си днес, тази седмица, този месец. Дългосрочните са насочени към разпределението на парите ти за година/и напред. И двата типа цели са много важни и свързани. Как спестяваш средствата си днес оказва влияние върху това колко ще бъдат те след време.

Следваща стъпка е да определиш кои цели покриват базовите нужди и кои се отнасят към по-луксозни покупки, мечти или планове за далечно бъдеще.

Краткосрочните финансови цели обикновено включват ежемесечни битови разходи, покупки на храна и сезонни дрехи, разходи за децата, такси за спорт, месечни вноски по кредити,  дори „джобните“ за месеца. Дългосрочните се отнасят за големи покупки като имот, нова кола или яхта, финансови инвестиции, депозити, спестовни сметки, пенсионни фондове и т.н.

Калкулирай своите приходи и разходи 

След като си определил своите финансови цели, трябва да изготвиш план за изпълнението им.  Започни с изчисляване на своите приходи – заплата, хонорари, бонуси, социални помощи, издръжка и т.н.. Тъй като голяма част от приходите и разходите са периодични на месечна база,  най-лесно е да изготвяш бюджета си за такъв период от време.
Следващата стъпка е калкулиране на разходите, които могат да бъдат фиксирани (битови сметки, които са горе-долу предвидими) и променливи – най-често това са парите за храна, удоволствие и др. Много хора предвиждат и трета група разходи – непредвидени разходи като медицински сметки, лекарства, посещение при зъболекар.

Анализирай и създай своя месечен бюджет 

Цифрите са пред теб и твоята крайна цел е да направиш така, че разходите да не надвишават приходите. Подреди всичко в таблица и ако случаят е такъв, трябва да промениш някои от своите навици и да се откажеш от „излишното“.

Когато маркираш разходите си, не забравяй да предвидиш и някакъв процент, който да заделиш за дългосрочните си цели. Специалисти съветват човек да заделя средно около 20% от своите приходи под формата на спестявания за едно по-добро бъдеще, но ако към момента нямаш тази възможност, можеш да започнеш с по-малък процент и постепенни да го увеличиш.

За да не се изкушиш да изхарчиш спестените пари, можеш да ги вложиш в срочен депозит. Към момента TBI Bank предлага едни от най-добрите условия за срочни депозити и спестявания в страната. Научи повече тук! 

Помисли и за създаването на твой „фонд за спешни ситуации“ , които ще ти влезе в употреба при непредвидени ситуации като загуба на работа например или други извънредни финансово критични ситуации. Той се прави на съвсем отделна сметка от фонда ти със спестявания за дългосрочни цели и по дефиниция трябва да покрива разходите ти за период от 3 до 6 месеца.

Следвай изготвения бюджет 

Създаването на бюджет е голяма стъпка напред и ще ти помогне да управляваш по-добре финансите си. Важното е да бъдеш упорит и да следваш плана си и когато се налага да го модифицираш. Истината е в баланса, поеми контрол над финансите си!