• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какви условия за кредит имат банките към потребителите?

След навлизането на корона вируса у нас, нуждата от финансова стабилност стана още по-силна и осезаема. Животът се промени, а много хора загубиха работата си и останаха с намалени доходи, което засили интереса към кредитните продукти, предлагани на пазара. Банковите и небанковите институции усетиха силното търсене и започнаха да предлагат още повече промоционални оферти и решения, за да удовлетворят нуждите на потребителите. Засилените реклами и атрактивни условия на кредити успяват да привлекат доста клиенти, ала за съжаление не всички са подходящи за получаване не желание заем и често се стига до големи разочарования и негодувание.

Не е тайна, че кредиторите имат определени условия, при които отпускат средства на клиентите си. При банковите институции те са по-стриктни, така че ако искаш да получиш банков заем (без значение онлайн или офлайн) е хубаво да имаш поне някаква представа за условията за кредит, по които молбата ти най-малкото може да бъде разгледана.

Кой може да получи кредит от банка?

Всеки може да кандидатства, но със сигурност не всеки ще получи одобрение за банков заем. Кредитният риск се влияе от много фактори, като например възрастта на кредитополучателите, задълженията им, доходите, местоработата им. Едно от основните изисквания е лицето да бъде пълнолетно с навършени 18 години. Много кредитори повишават възрастовата граница на 21- 23-годишна възраст, тъй като тогава потенциалните потребители поне ще имат някаква професионална история, вдъхваща доверие и намаляваща кредитния риск. Друго задължително условие е кредитоискателят да има българско гражданство.

Какви документи трябва да притежаваш, за да получиш кредит?

В случай, че кандидатстването е за потребителски кредит и не изисква залог, е достатъчно да имаш валидна лична карта. При бизнес заемите и заемите с обезпечение или гарант, се изискват и други допълнителни документи.

Има ли опасност от злоупотреба с личните данни?

Банките имат право по закон да получат и конфиденциално да съхраняват потребителски лични данни, с които да правят проверка и оценки на потребителите, както и да могат да обслужват прозрачно и правилно възникналите договорни отношения с тях. Дейностите на банковите институции са строго регулирани, така че да се избегнат всякакви злоупотреби с данни от страна на кредитора.

Какви суми и срокове за кеш кредит предлага банка TBI?

Потребителските кеш кредити, които TBI Bank предлага към момента, са за суми до 15 000 лв, а срокът за погасяване на задължението варира според желанието и възможностите на клиента – от 3 до 60 месеца. Това не означава, че всеки кандидатстващ за заем, може да получи 15 000 лв. Той трябва да отговаря на  условия за кредит, за да усвои конкретна сума.

Какво е необходимо, за да получиш кредит онлайн?

Това, от което се нуждаеш, за да кандидатстваш за кредит онлайн, е валидна лична карта, мобилен телефон с камера, интернет. Заявяването на кредити онлайн е удобно и лесно. Не се налага да ходиш до банката и да чакаш на опашка. Просто се регистрирш в уебсайта на банката и преминаваш стъпките, следвайки инструкциите.

Банкови гаранции и обезпечения

Понякога желаната от клиента сума надвишава в пъти неговите приходи. И дори да отговаряш на всички условия за кредит, ако искаш да вземеш заем за десетки хиляди с цел покупка на жилище или друга по-сериозна инвестиция, по всяка вероятност ще трябва да оставиш залог (недвижимо имущество или други материални активи) или да доведеш гарант. Това е вид гаранция за банката, че планираш да си плащаш редовно вноските по кредита, за да не ти бъде отнета заложената собственост.

Условия за прекратяване на кредит

Твоят кредит е прекратен, след като изплатиш всички задължения по договора си или избереш да го погасиш предсрочно.