• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какво представлява кредит с обезпечение и какво трябва да знаем за него преди да кандидатстваме?

Независимо дали теглите кредит от свой приятел, роднина или от банката, често вашият кредитор желае да има възможно най-голяма сигурност и яснота дали ще успеете да върнете дължимата сума и кога ще се случи това. Тук на помощ идва обезпечението по кредит. Това е предмет или имущество с висока стойност, което вие в ролята си на кредитополучател можете да заложите като гаранция, че ще изплатите задълженията си. Какви са особеностите на един кредит срещу обезпечение, как можете да се възползвате от него и още ще ви разкажем в днешната статия.

Какво означава обезпечение на кредит?

Както вече споменахме обезпечение по кредит в банковото дело обикновено се отнася до кредитните обезпечения, предоставени от банковата интитуция за подсигуряване изплащането на получения кредит. То може да бъде съществуващ актив или бъдещ доход на кредитополучателя. Най-често срещаният случай за кредит с обезпечение е когато като залог за жилищен кредит се използва ипотеката на самото жилище. Така, в случай, че собственикът на имота няма възможност да продължи да изплаща кредита си, банката има право да продаде имота и да използва парите за възстановяване на средставата, загубени по неизплатения кредит.

Някои положителни страни при използване на обезпечение на кредит

Едно от големите предимства на обезпечения кредит е, че кредитната история тук не играе толкова голяма роля, както често се случва при необезпечените заеми. Това е така, защото когато вие заложите своя имот или автомобил, банката получава достатъчна гаранция, че този кредит ще бъде изплатен, в следствие на което рискът, който кредиторът поема рязко спада. Ако кредитната ви история е била факторът, който досега ви е пречел да изеглите кредит, то тогава кредитът с обезпечение може да ви даде много повече възможности. Така ако все още нямате кредитна история или имате лоша такава, то обезпеченият кредит може да бъде начин да започнете да изграждате силен кредитен профил. Разбира се, за това е необходимо да правите своевременни месечни плащания на минималната сума или повече.

Друга положителна страна на кредита срещу обезпечение е, че тъй като рискът за банковата институция, отпуснала кредита, е по-малък, затова и лихвите, които те предлагат са много по-ниски в сравнение с други видове кредит.

Възползвайки се от кредит с обезпечение вие давате на заемодателите начин да възстановят парите си, ако не сте изпълнили задължението си по кредита. Поради това кредиторите може да са по-склонни да ви отпуснат заем за по-висока сума, в зависимост от стойността на обезпечението ви.

Някои отрицателни страни при обезпечения кредит

Нещо, което често отказва хората, обмислящи обезпечен кредит, е сложността на процесът по кандидатстване. Това е и една от големите разлики между кредита с обезпечение и без. Кредиторите трябва да оценяват вашите активи, използвани за обезпечение на кредита, така че това може да означава, че ще трябва да предоставите повече информация, отколкото за необезпечен заем. Но процесът – и колко време отнема този процес – може да варира в зависимост от банковата инстутуция, която решите да използвате.

И, разбира се, може би най-сериозният аспект, който добре трябва да обмислите преди да кандидатствате за обезпечен кредит е вероятността да изгубите собствеността си, ако не изплатите заема си. В случай, че не извършвате минималните си месечни вноски навреме, заемодателят има право да изземе актива, който сте използвали за обезпечение на кредита си, независимо дали това е вашата къща, колата ви или вашите пари.

Най-често срещаните кредити с обезпечение

Кредитите с обезпечение на пазара са многобройни независимо дали се отнасят за физически или юридически лица. При личното обезпечение например, освен кредитополучателят, длъжник също може да бъде и поръчителят. Освен лично обезпечение същестува и вещно такова, при което банката има право да изземе даден вещен актив, който да продаде, за да си възстанови средствата по кредита. Така основните обезпечения по кредит могат да бъдат например ценни книжа, оборудване, земеделска и фермерска продукция, недвижим имот, стоково-материални запаси и много други.

Често срещан пример при кандидатствате за заем при купуване е на автомобил, е необходимостта да използвате като обезпечение именно новозакупения си автомобил. Така вие гарантирате на банката, че той ще бъде изплатен. При обезпечените кредитни карти, обаче процесът е малко по-различен. Тук, за да получите кредитната си карта, вие сте длъжни да внесете определена от банката сума, като депозит. В последствие той може да бъде използван като обезпечение по кредита ви. Така например, ако не внасяте редовно задълженията по кредита си, банката има правото да задържи внесените като депозит средства като обезпечение. От друга страна, когато кандидатствате за потребителски кредит, най-често срещаният актив, изискван от банковите институции е ипотеката. Това прави обезпечените потребителски кредити до някъде рискови, тъй като активът, който банката може да ви изземе, ако пропуснете някое от плащанията си, е изключително ценен.

Заключителни думи

Вашето решение дали кредита срещу обезпечение е подходящ за вас в крайна сметка ще се сведе до няколко основни фактора, някои от които са кредитната ви история, това какви средства искате да вземете назаем от банката, както и какво можете да предложите на финансовата интитуция като обезпечение по кредита си.

Без значение за какъв вид заем решите да кандидатствате, нашият съвет тук е да се уверите, че най-напред имате план за изплащане на заема. Едва след това можете да започнете своето проучване за най-добрите условия на пазара що се отнася до лихва, такси, срок и т.н. Много е важно преди да престъпите към кандидатстването за своя кредит, да имате много добър поглед върху пазара и върху това какво предлагат различните банки.