• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Какво трябва да знаем за професията кредитен консултант?

С разрастването на финансовия пазар в България се увеличиха и възможностите за отваряне на нови работни места. Бяха открити новите фирми за бързи кредити, а за да отговорят на възникналите нови конкурентни продукти на пазара, банките увеличиха своя асортимент. С цел да бъдат по-гъвкави, адаптивни и привлекателни за клиентите, всеки кредитор обучава експерти, които да предоставят нужната информация и да осъществяват трайни и коректни връзки с тях. Днес ще спрем вниманието ви върху професията кредитен консултант и какво представлява тя.

Какво представлява професията кредитен консултант?

Тази длъжност се заема от предприемчиви хора, които имат финансово-икономическо образование, счетоводство или маркетинг. Най-общо казано кредитните консултанти се занимават с финансов маркетинг и правят достъпни и разбираеми за обикновените граждани услугите на кредиторите. Те заемат постове в банки, фирми за бързи кредити, изнесени офиси и др. и представляват лицето на кредитната институция, което на разбираем език обяснява на клиентите при какви условия може да се сключи договора за заем.

Кандидатите за тези позиции трябва да бъдат креативни и комуникативни хора с добра компютърна грамотност, аналитичен ум и дисциплина. От тях се очаква да бъдат лоялни, коректни и точни с клиентите си, като предоставят по прозрачен начин информацията, от която клиентите се нуждаят. Те трябва да могат да преговарят с клиенти, без да натрапват своето мнение или притискат свободния им избор.

Какви задължения имат кредитните консултанти?

Длъжностната характеристика на кредитен консултант включва материални и финансови отговорности, като опазване на конфиденциално поверената му информация, посредничество между кредитополучателите и кредитната институция, проучване на кредитора и кандидата за кредит и даване на съвети и насоки към последния при вземането на решение за теглене на определен кредит. Служителите на тази позиция трябва да имат отлични познания върху процеса на кредитиране, анализиране на кредитните продукти, лихвите и таксите с цел да дадат адекватни и точни напътствия към клиента.

Други задължения на кредитния консултант включват:

 • напътстване на клиентите на кредитната институция, които изпадат в затруднено финансово положение;
 • пълна осведоменост за кредитите, които институцията, която той представлява, предлага;
 • грамотност и компетентност по отношение на всеки възникнал въпрос, свързан с процеса на кредитиране.
 • кредитните специалисти трябва да могат да предоставят точна информация за месечните вноски, които кандидатите за кредит са задължени да изплащат към банката;
 • след като клиентите получат кредита си, консултантите би трябвало да поддържат ползотворни взаимоотношения с тях;

Какво заплащане получават кредитните консултанти в България?

В зависимост от трудовите правоотношения с работодателите консултантите може да получават от 800 до 1600 лв при трудов договор. Много кредитори предлагат на консултантите си граждански договор и процент от продажбите. Така стимулират служителите си да изградят по-голяма мрежа от клиенти и да продават повече заеми, респективно по-голям процент заплащане за тях. В различните градове заплащането и процентът могат съществено да се различават.

В кои случаи се налага да ползваме услугите на кредитен консултант?

 • Когато имате нужда от кредит, а не знаете какъв продукт от предлагания асортимент да изберете и дали ще подхожда на нуждите и възможностите ви.
 • При възникнали затруднения с изплащането на кредита е по-добре да се свържете с вашия кредитор и по-точно с кредитен консултант, за да изработите съвместен план за изход от кризата.
 • Когато сте решили да кандидатствате за определен кредит, но желаете да ви се изяснят подробностите, свързани с месечните вноски, лихви, предсрочно погасяване и други особености по договора. Консултантите трябва изчерпателно да ви обяснят всичко, което ви интересува, за да сте сигурни, че разбирате под какъв документ слагате подписа си.
 • При кандидатстване онлайн трябва да се свържете със финансов сътрудник, който да ви уведоми за подробности по договора, ако имате нужда.
 • При всеки по-сложен казус, възникнал в процеса на кандидатстване, предоговаряне или рефинансиране на вашите кредити.

Какво могат да направят за вас кредитните консултанти?

На първо място те могат да ви обяснят подробно всичко относно процеса на кандидатстване за определен продукт на банката. Ще ви отговорят на въпроси, свързани със сроковете за изплащане, допълнителните възможности, годишен процент на разходите и месечната ви вноска, предсрочно погасяване на кредита, дали има такси за услугата и др. Те могат да анализират вместо вас дали изборът ви е подходящ и да ви предложат нещо, което не би застрашило финансовото ви състояние в бъдеще. С две думи, кредитните консултанти могат да ви спестят много време и нерви със съветите си.

При онлайн кандидатстването кредитните консултанти ще ви помогнат в процеса, ако възникнат някакви проблеми или неясноти. Те са хората, които ще вдигнат телефона и ще ви обяснят всичко необходимо, в случай че не искате да ходите до офиса. След като веднъж сте получили парите и имате проблеми със забавяне на вноска или промяна във финансовото ви състояние, отново можете чрез тях да се опитате да разрешите проблема. Не е препоръчително при възникване на проблеми с вашата платежоспособност да прекъсвате връзките си с кредитора, защото това няма да помогне при създалата се ситуация.

Кога кредитният консултант не може да ви помогне?

Ако имате парични авоари и желаете да получите съвет как да ги инвестирате, без да ги депозирате или ако желаете краткосрочен финансов анализ на вторичните парични пазари и прогноза в какво да вложите парите си при по-малки рискове и задоволителна възвращаемост, тогава по-скоро ви е необходим финансов анализатор, брокер или дилър за ценни книжа, акции и облигации. Въпреки че понятията финансов и кредитен съветник си приличат и донякъде се припокриват, между тях има разлика.

Не бива да търсите кредитни консултанти, ако имате какъвто и да е проблем, който не е свързан с кредитни или финансови въпроси, свързани с кредитора. Ако търсите работа в банка или фирма за бързи кредити, в такъв случай по-скоро трябва да се обърнете към специалист човешки ресурси.