• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Какво значение има номерът на кредитната карта?

Пазаруването и плащането онлайн вече е норма, от която се възползват стотици милиони хора по света. Ти от тях и си? Без значение дали ползваш кредитна или дебитна карта, това е едно удобство, с което пестиш усилие и време. И за твое спокойствие е важно да си запознат не само с механиката на самите плащания, а и с информацията върху картата, която използваш. Тази финансова грамотност ще ти даде увереност и ще ти помогне да се възползваш пълноценно от всички предимства на финансовата система и инструменти не само у нас, а и по света.

В този материал ще се спрем на външни специфики и данни при карти.

Чудил ли си се някога какво представлява дългият номер на лицето ѝ и защо е важно да не го показваш на други хора?

Какво представлява номерът на банковата карта?

Най-общо казано той съдържа информация, както за издателя, така и за притежателя на картата. Номерата на банковите карти обикновено са дълги между 14 и 19 цифри. Най-разпространените у нас карти са на Visa и Matercard, които съдържат 16 цифри.

Тези цифри са подредени по определен ред и попадат под регулациите на Международната организация по стандартизация (ISO).

Първата цифра от номера на кредитната карта показва коя институция издава картата –  дали това е банка, авиокомпания, туроператор, държавно учреждение и др.

 • 1, 2 – Когато първата цифра от номера започва с някоя от тези две цифри, това означава, че картата е издадена от авиокомпания.
 • 3 – посочва, че картата е издадена от развлекателната или туристическа индустрия; с нея започват и номерата на картите на Diners Club и American Express
 • 4 – с тази цифра започват всички карти Visa
 • 5 – е цифрата, запазана за картите Maestro и Mastercard
 • 6 – с тази цифра, заочват номерата на други кати като Discover и Maestro
 • 7- начална цифра на карта, издадена от бензиностанции и други петролни компании;
 • 8 – картата е издадена от телекоми,  здравни заведения и болници;
 • 9 – картата е издадена от държавни институции и други подобни.

Първите 6 до 8 цифри от номера на кредитната карта са уникални за всяка институция. По-известни като BIN (БИН – Банков Идентификационен Номер) или представляват идентификационния номер на издателя (IIN). Те са важни за определяне на Издателя на картата, вида  на картата – дебитна, кредитна, предплатена карта и т.н., Като тази информация се обменя по време на картовата транзакция  Останалите Цифри са уникален номер, генериран от всеки издател, за всяка една карта. По нея се идентифицира и картодържателят.

Каква информация още съдържа кредитната ти карта?

Лице:

 • Името на банката/институцията, издала картата;
 • Името на притежателя на картата;
 • Дата на валидност на картата;
 • Логото, посочващо вида карта (Visa, Mastercard, American Express и т.н.)

Гръб:

 • Някои карти съдържат последните 4 цифри от номера на картата
 • CVC – 3-цифрен код за сигурност, който трябва да въведете ръчно при извършване на трансакция в интернет с картата. Равносилно на ПИН кода при трансакции на АТМ или ПОС устройство.

Хардуерен състав и компоненти на банковите карти

Пластиката на картата е с размер на лична карта. Стандартно картата има вграден чип, който може да е с контактна или безконтактна функционалност, както и магнитна лента на гърба ѝ. Всеки от тези два реквизита съдържа различна информация за картата, картодържателя, издателя и позволените видове плащания.

Важно! Не само номерът на банковата карта, а и цялата информация върху нея трябва да бъдат известни само на теб и да не ги споделяш с друг. Това ти осигурява максимална защита при извършване на трансакции с твоята карта.

В случай че я загубиш или тя бъде открадната, веднага трябва да се свържеш с издателя на своята карта и да поискаш блокирането ѝ. Някои банкови институции предоставят възможност да го направиш и сам през мобилното приложение на банката например.