• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Кредит за строеж на къща

Пазарът на кредити за строеж на къща в България става все по-развит, масов и наситен с кредитополучатели и кредитодатели, предлагащи различни, неуниверсални, инвестиционни кредити. Параметрите на търсенето и на предлагането все още се установяват, а изискванията и от двете страни стават все по-практични и по–делови. За да се справиш на този пазар и станеш негов участник, се изисква време, като ресурс, аналитичност и информация. Целта на тази статия е да се вгледаме в пазарните параметри с мисъл за познавателност и възможност  за избор, като информация за бъдещо решение или просто като щрих към пазара, който следим. В крайна сметка, нали ще избираме кредит за строеж на къща, а няма да посегнем към щендера, за да закупим кило захар.

Удобството да останеш сам с мислите си, спокойствието и уюта в делника са само част от предимствата на самостоятелното жилище. Евростатистически българинът разполага със стая и малко за живее, което е под нивото на западноевропейския гражданин, но в нивата на Източна Европа. Намалява броят на живеещите в неприемливи условия, като в момента те са само 39,5 на сто от гражданите при нива 45 на сто преди три-четири години. Истинските размери на пазара за строителство, както и на кредити за строителство, ще могат да се видят след излизане на данните от преброяването на населението в България и жилищния фон през миналата година. Тогава се очакват и промени на пазара, евентуално пакачване или спадане на цените, развитие на нови пазарни сегменти и вероятно диверсифициране на пазара по доходност на купувачите. Още сега обаче е ясно, че има не малко потенциали фактори, които се засилват от мобилността на гражданите и от нарастващите изисквания за самостоятелност, подреденост, чистота и потребление.

Задълбоченото ни проучване на кретидно-инвестиционния пазар в България ни показа, че този пазар се развива все по-специфично. Кредитодателите все повече търсят детайла в предложенията и се опитват да направят не просто стандартно предложение, а предложение близко до профила на кредитоискателя. В някои от банковите институции е отпаднало искането за гаранти при обезпечение. Все по-често е необходимо да имаш трудов договор, за да кандидатстваш за кредит за строеж на къща. Това условие, разбира се, не е достатъчно за отпускане на кредита, но е предпоставка за начало на диалог с кредитодателя. Подобно на застрахователните пазари, кредитодателите въвеждат ограничения относно възрастта на кредитополучателя. Засега, пазарът се фокусира към възрастта 75 г., при погасяване на кредита. Сумата на кредитите за строеж на жилища е завишена. В някои банки, тя въобще не се изисква, в други се отпускат заеми до 600 000 лв. Когато избирате кредит за строеж на къща трябва да имате предвид и други кредитни компоненти, като срока на кредита, който максимално сега на българския пазар е 30 г.; гратисния пероид или онзи период, в който може да извършите строителството и да не изплащате взетия кредит; лихвения процент;  банковите такси, около които се забелязва тенденция непрекъснато да нарастват; такса за предсрочно погасяване и други.

Правете разлика между кредит за строеж на къща и ипотечен кредит за строеж на къща. В Западна Европа, благодарение на Закона за личния фалит, тя съществува и реално и генерира двата сегмента на пазара, един на разплащанията само чрез доходи и един на ипотекантите. У нас засега съществува реално само ипотечен кредит за строеж на къща или с други думи, без обезпечение не можете да получите кредит за строеж на къща. Единственото либерално на този пазар е, че освен традиционното имуществено обезпечение – апартамент, къща или вила, ако имате достатъчно добра земя, като стойност, може да обезпечите кредита си с нея. Втората добра новина, която открихме, е, че в края на 2020 г. в законодателната програма  на Българското Народно Събрание е внесен проект на Закон за личния фалит, така че въпрос на инициативност от страна на депутатите е този сегмент на пазара на кредити да бъде развит.

Отпускането на кредит за строеж на къща, което става вече и онлайн е относително рутинна процедура. И все пак, трябва да я обмислим преди да я започнем. Как да я стартираме? Набираме информация за предлаганите кредити за строеж на къща, като сърфираме в Интернет или посетим салоните на няколко банки и разговаряме с техните кредитни консултанти. Както и да постъпим, е добре да вземем брушури и да ги прочетем, преди да поговорим с банковите специалсти. Първият ни въпрос към тях разбира се е, дали ще ни стигне дохода, за да погасяваме  потенциалните ни месечни кретидни вноски. Втората стъпка, която ви съветваме да направите е в усамотението на дома си да сравните банковите предложения по следните критерии: сума, срок на погасяване, лихвен процент, гратисен период, размер на обезпечението, банкови такси, такса за предсрочно погасяване, договорни условия, месечна погасителна вноска, остатъчен доход, с който ще живеем, да отметнем дали ще можем да покриваме други наши нужди, като тези за дрехи и обувки, семейни разходи, разходи за данъци и осигурителни плащания, и пр. Често наглед малки детайли и нужди в хода на изплащането на кредита се оказват решаващи за успеха на погасителната програма. Трета стъпка, преценете дали не е време да си потърсите и втора работа или източници на още доходи. След като сте обмислили детайлно информацията и ситуацията, може да пристъпите към попълването на искането за кредит за строеж на къща. Необходимо е да приготвите и следните документи: документи за доказване на дохода на кредитоискателя – трудов договор, служебна бележка или/и годишни данъчни декларации; документ за собственост на недвижим имот, обект по-късно на обезпечение; документ за липса на тежести върху имота; кадастрална скица на имота; данъчна оценка на имота; удостоверение за семейно положение и членове на семейството, документ, удостоверяващ дохода на съпруга или на съпругата, като и други допълнителни документи, които могат да бъдат изискани с цел, сключване на договора. Не подписвайте, преди да сте проумели всяка точка от договора за кредит за строеж на къща.

Ако не се чувствате достатъчно уверен да сключите договор за кредит за строеж на къща, потърсете консултантска фирма или адвокат.