• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Основни практики при погасяване на кредит

Тегленето на банкови кредити може да се осъществи сравнително лесно за финансиране на вашите проекти и навременото попълване на отворените дупки в бюджета. От тук следва изплащането на дълга, който сте взели. Тук ще се спрем на начини за погасяване на кредит, както и на някои особености, които могат да ви бъдат от полза.

Изплащането на кредита зависи най-вече от вашите редовни приходи. Първо трябва да пресметнете добре настоящите си разходи и приходи, за да отделите достатъчно средства за изплащането на кредита. При някои потребители приходите са достатъчно високи, за да изплащат дори повече, отколкото изисква от тях банката, с което съкращават сумата за плащане. В такъв случай длъжниците се изправят пред дилемата за предсрочно изплащане или инвестиране в различни доходоносни проекти. Инвестирането в депозити към датата на написване на тази статия не е перспективно, като се имат предвид ниските лихвени проценти.

Как става редовното погасяване на кредита?

След като сте подписали договор с банката и сте приели средствата по кредита, влизате в периода на изплащането му. Много банки предлагат на потребителите си промоционални безлихвени периоди. С тях може да не изплащате никакви месечни вноски или да изплащате само суми по главницата, таксите за обслужване на кредита и комисионни. След изтичането на гратисния период, който варира в зависимост от банката от 3 до 6 месеца, започва редовното изплащане на месечните вноски, които би трябвало да бъдат предварително уточнени в договора.

Освен изплащането на месечните вноски по главницата и лихвите, ще ви бъдат прибавени такси за обслужване на кредита, комисионни и застраховки, ако имате такова желание. Всички тези разходи се изчисляват предварително с ГПР (годишен процент на разходите), за да може да прецените възможностите си за погасяване, преди да влезете в договорни отношения. Месечните вноски се определят на база на ГПР, лихвата, срока за погасяване и главницата, която сте получили.

TBI Bank приема сумите за погасяване на кредит във валутата, в която е отпуснат заема. Вноските следва да се внасят на падежната дата, която е упомената в погасителния план или договора, а сумите се превеждат в предварително издадена разплащателна сметка при банката кредитор. При изплащане на вноските във валута, различна от тази по договора, разликата в превалутирането се поема от получателя на кредита. Всички тези особености стават известни на кредитополучателите още преди да подпишат договора. На възникналите тогава въпроси и неясни моменти кредитните консултанти ще дадат изчерпателен отговор, така че не бързайте да подписвате, преди да сте наясно с погасителните вноски, погасителния план и сроковете.

Методи за изплащане на вноските към кредитора

Как можете да внесете месечната си вноска? Днес съществуват съвременни комуникационни възможности, които улесняват процеса, но изискват допълнителни познания в интернет средата. Ако предпочитате старите “конвенционални” методи, които се ползваха преди навлизането на технологиите, бихте могли да направите следното:

  • Трудовото ви възнаграждение автоматично бива редуцирано, след като част от него се пренасочва към сметката на кредитора ви. Банките са благоприятно настроени към клиенти, които при кандидатстването предоставят действащ от година трудов договор. Това е своеобразен вид гаранция за редовното погасяване на дълга и средство за намаляване на кредитния риск. Потребителят може да получи някои отстъпки и бонуси, като в същото време няма да се налага да попълва платежни нареждания и да чака по опашки в банкови офиси или по банкомати.
  • Най-широко възприетият метод е обикновеното посещение на банков офис, където можете да внесете парите си на каса. Ако не можете да посетите банков клон заради конфликт с работното ви време, можете да потърсите друга банка, чийто офиси имат удължено работно време. Там също можете да преведете сумата към вашата банка, но ще платите малко по-висока такса.

Електронни методи за извършване на погасителни вноски

  • Ако вашият график се разминава с работното време на банката, можете да използвате и услугата В-Рау на банкомат. В България имате възможност да извършите това разплащане от почти всяко устройство, като преведете сумата по електронен път от вашата дебитна или кредитна карта. Трябва да получите информация от вашата банка за кода на търговеца, който трябва да въведете, след като влезете в “Други услуги” и оттам в “В-рау”.
  • Модерните начини за погасяване на кредит са електронните методи на онлайн банкиране към банката кредитор или електронни трансакции през цифрова интернет система за разплащания като еРау.bg. В тази система винаги можете да получите информация относно сумата, която дължите към кредитора.
  • Услугата “Бързо погасяване” на TBI банк предотвратява забравяне и забавяне на плащането на вноската. Банката не ви задължава да откривате сметка при тях, от която автоматично да прехвърляте наличните авоари. Това може да става от всяка друга банка. Услугата прехвърля автоматично парите по вноската 15 дни преди датата на падежа, така че няма да се притеснявате от наказателни лихви, опашки или от вероятността да забравите.

Какво е предсрочно погасяване на кредит?

Законът за потребителските кредити предвижда правото на кредитополучателя да предяви молба за предсрочно погасяване на дълга си към кредитора. Това предоставя на потребителите известна свобода във финансирането. Кредитът, който сте изтеглили, е за по-дълъг срок, за да бъдете облекчени във вноските, но при частичното предсрочно погасяване можете да намалите общата сума по главницата и респективно лихвите до края на падежа.

При предсрочно погасяване на кредит длъжникът изплаща наведнъж по-голяма част от предварително договорените вноски, с което намалява размера на главницата и респективно лихвите по нея. Потребителите могат да изберат един от следните два варианта за изготвяне на нов погасителен план:

  • Да намалите месечната вноска по вече намалената сума на кредита, но да запазите срока за погасяване.
  • Да скъсите срока за цялостното изплащане на кредита, без да променяте размера на сумата по вноските.

Обикновено при предсрочното погасяване длъжникът спестява немалка част от разходите за лихви и банките имат право да начислят такса за услугата, ако кредитът е ипотечен или фирмен. Можете да получите допълнителна информация за тези такси от кредитните консултанти, преди да получите средствата или при изплащането на кредита.