• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Легитимна проверка на лична карта

Постмодерният глобализиран свят изисква висока степен на контрол върху обществения ред, за да се осигури безопасно пребиваване в населените места. Всяка държава регистрира своите граждани, като след навършването на определена възраст издава документи за самоличност, които преди наричахме паспорти, а днес лични карти. В тях са записани лични данни, ЕГН, адрес и друга конфиденциална информация. Към тях се отнасяме с особено внимание и често, особено при пътуване, те са задължителна част към нашия багаж.

Личните документи биват няколко вида: лична карта, международен паспорт, шофьорска книжка и документи, удостоверяващи статута ти на местопребиваване в страната. Всички те подлежат на подмяна след изтичането на определен срок, а също така могат да бъдат проверявани от компетентните органи. Нека спрем вниманието ти върху някои детайли, свързани с проверката на лична карта, подмяната и нейната валидност.

Кой има право да извършва проверка на валидност на лична карта?

На входа в много обществени учреждения, хотели, кредитори и дори в автобуса личната ти карта може да бъде поискана. За много хора това е притеснително и смущаващо, поради което предпочитат да не предоставят данните си с лека ръка. Не всеки има законното право да поиска личната карта на друг човек поради чувствителните данни, които фигурират в нея, но има институции, които имат пълно право на това. Това са:

Полиция – МВР проверка на лична карта

Полицията има най-големи правомощия върху нашите данни. Полицейските проверки от органите на реда могат да бъдат извършени по няколко причини:

1. Като служители на реда в едно общество те имат право да удостоверят личността ви чрез данните в личната ви карта.

2. Полицията извършват проверки с цел разкриване и/или възпрепятстване на престъпления, незаконни действия и последвало задържане под стража.

3. Полицаите могат да извършват проверка на лична карта за удостоверяване легитимността на документите на гражданите.

4. Военна полиция – тя проверява документите на служещите в армията. Военната полиция няма право да спира за проверка цивилни лица.

5. Охраната към съдебните палати може да изиска документите на влизащите на входа в сградата.

6. Охранителите на частна собственост имат право да изискват лична карта при влизане и напускане на имота.

В кои случаи проверката на личните данни е напълно редовна?

Проверката за валидност на лична карта е нещо, което в някои ситуации е напълно в реда на нещата. Ако явно нарушаваме реда или закона за движение на пътищата и в такъв момент ни спрат, явно не става дума за опит за кражба на лични данни.

При пътуване твоят маршрут може да премине през КПП. Проверката на документи на пропускателните пунктове се извършва без да има определено основание от страна на служителите на реда. Ако в населеното място е извършено престъпление и основните пътни артерии са потенциален път за бягство, полицията би могла да проверява на изходите на града.

Как може да направиш проверка на валидност на лична карта?

Върху всяка лична карта, издадена на български гражданин, фигурира датата, на която е издадена картата, и датата, до която е валидна. Това е най-лесният начин да провериш дали документите ти за самоличност все още са валидни. Проверка за валидност на лична карта можеш да направиш и на уебсайта на Министерството на вътрешните работи на Република България. В посочените на страницата полета трябва да попълниш личните си данни, в резултат на което автоматично ще получиш отговор дали твоята лична карта е валидна, с изтекъл срок или невалидна по някаква друга причина.

Условия за издаване на нова лична карта?

Република България много трудно дава право на чуждестранни граждани да придобият българско гражданство. Преди да бъде издадена лична карта, трябва да отговаряш на няколко условия. При тази проверка за издаване на лична карта органите на реда следят дали си: навършил 18 (14) години, гражданин ли си на България и имаш ли постоянен адрес в страната, на който си регистриран. Предоставяш валидно ЕГН и непроменени име, гражданство и биометрични данни.

Първата лична карта се издава на лица, навършили 14-годишна възраст, но тъй като те нямат пълнолетие, на практика те все още не са пълноправни граждани на държавата. Първата лична карта е с валидност само 4 години – до навършване на пълнолетие, след което гражданите задължително трябва да се явят в полицията за издаване на нова лична карта. Срокът на тези документи вече е десет години, след изтичането на които тя отново се преиздава.

Как се подменя изтекла лична карта?

Поради пандемията от коронавирус подмяната на личните карти, които изтичаха през 2021 г., можеше да се отложи с гратисен период от 6 месеца. След изтичането на срока всеки български гражданин с личната карта с изтекъл срок подлежи на глоба. Издаването и подмяната на личната карта става в районните подразделения на МВР. Подмяната изисква да отидеш до районното полицейско управление и да предоставиш старата си изтекла лична карта. След това на място ти правят снимка за новата ти карта и заплащаш за услугата. Цените за услугата зависят от възрастовата група, в която попадаш, срокът за издаване на документите и други особени случаи.

Колко струва подмяната на лични документи?

Има няколко възможни опции за гражданите, когато издават нови лични карти или подменят изтекли такива. Нормалната поръчка става за един месец и струва 18 лв при условие, че си между 18-и 58-годишна възраст. За лицата между 14-16 г. е безплатно, а от 16 до 18 години струва 13 лв. За лицата от 58- до 70-годишна възраст цената е 11 лв за лична карта над тази възраст услугата е безплатна.

Проверка на издадена лична карта

След като си подал личната си карта или шофьорската си книжка в полицията, трябва да изчакаш месец, за да получиш новата. Услугата до консулството отнема 45 дни, а при подмяна на шофьорска книжка има съкратени срокове за издаване на документа, които струват по-скъпо. Можеш да провериш на уебсайта на МВР дали личната ти карта е вече готова – на страницата справки за издадени и неполучени лични карти и правоуправление за МПС.