Открий депозит в мобилното ни приложение

Започни да спестяваш директно от телефона си с лихви до 3.2%

Разбери как

hero-building-image

Защо да откриеш депозит в tbi bank app?

Без ходене до клонове

Целият процес по откриване и управление на депозита се случва в мобилното ни приложение.

Лихви до 3.2%

С 0.2% повече отколкото ще получиш в наш офис.

Ти решаваш как и колко

Срочности от 3 до 36 месеца за депозити в лева или евро, като депозитът се подновява автоматично за твое удобство.

30 дни за довнасяне

Това е периодът, в който можеш да внесеш допълнително средства, върху които да се начислява лихва.

Достъп 24/7

Можеш да следиш депозитите си във всеки един момент, да се информираш за натрупаните лихви и да взимаш решения на падеж.

Без такси

Не начисляваме такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене на средства в датата на падеж.

Депозитите са защитени

Средства до 196 000лв. по сметка са защитени според условията на Закона за гарантиране на влогове в банките. Научи повече тук

See our partners

Най-добрите ни лихвени предложения

В tbi bank app 3 Месеца
0.75%
6 Месеца
1.20%
12 Месеца
1.90%
24 Месеца
2.70%
36 Месеца
3.20%
В клон на банката 3 Месеца
0.55%
6 Месеца
1.00%
12 Месеца
1.70%
24 Месеца
2.50%
36 Месеца
3.00%

Всички периоди и валути можете да намерите в лихвения бюлетин, както и в секция „депозити“ на уеб страницата ни.
Влогове в размер до 196 000лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Научи повече тук

Как да открия депозит в tbi bank app?

  • Регистрирай се в приложението
  • Открий си сметка neon

  • Стартирай депозит в секция „Сейф”
  • Избери условия по депозита и въведи сума
  • Потвърди и започни да трупаш лихви

 

Свали приложението

building-block-image

Често задавани въпроси

Какви са условията за регистрaция в мобилното приложение?

Всеки български гражданин с валидна лична карта може да се регистрира в tbi app

Какви са изискванията за откриване на депозит?

Трябва ви единствено сметка neon, открита през мобилното приложение

Къде мога да открия депозити в приложението?

Намират се в таб “Сейф”, разположен най-горе в най-дясната част на приложението

От какви депозитни продукти мога да избирам в tbi bank app?

Стандартни срочни депозити в български лева или евро, за срок от 3 до 36 месеца

Има ли такси за откриване и поддръжка на депозита ми?

Не, никакви такси, включително за теглене на дата на падеж.

Какво е необходимо за първоначалното захранване на депозитната сметка?

За депозити в български лева, е задължително първото захранване на депозитната сметка да се извърши от сметката ти neon в tbi bank. За депозит в евро захранването следва да се извърши от сметка в евро в tbi bank. Напомняме ти, че с разкриването на сметка neon, получаваш и безплатна такава в евро

Разрешено ли е довнасяне по депозита?

Да, можеш да довнасяш средства по депозита си в рамките на 30 дни от откриването му. Довнасянията могат да бъдат направени по удобен за теб начин – чрез превод от твоя сметка в друга банка, вътрешнобанков превод или дори вноска на каса. Ти решаваш :)

Какво се случва, ако реша да закрия депозитът си преди датата на падеж?

Нямаме такси за предсрочно прекратяване – губи се единствено начислената до момента на прекратяване лихва

Каква гаранция имам за парите, които съм депозирал?

Влогове в размер до 196 000лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. По този начин, Фондът поддържа стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея, гарантирайки изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до зададения лимит. Научи повече тук

Срокът на депозита ми изтича. Трябва ли да правя нещо?

Не, не е необходимо – депозитът се подновява автоматично за същия срок, при лихвен процент и условия, актуални към датата на подновяване

Дължа ли данък върху начислената лихва по депозита?

Съгласно условията и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица само чуждестранните физически лица дължат данък върху брутната сума по придобитите от тях доходи от лихви.

Трябва ли да имам друг депозитен продукт от tbibank за да се възползвам от откриването на нов депозит в Мобилното приложение?

Не, не е необходимо, да сте имали открит друг депозит при нас

Приложими документи