Парични преводи

Без ограничения

Без ограничения

Оперирай свободно с парите си чрез услугата на TBI Bank "Парични преводи", с която лесно прехвърляш пари на близки, роднини и партньори в национална или чуждестранна валута.
Можеш извършиш парични преводи във всеки офис  на TBI Bank или онлайн, ако имаш открита сметка при нас.


Видове преводи

Вътрешнобанкови преводи в TBI Bank

Национални входящи и изходящи преводи

Международни входящи и изходящи преводи

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.
Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв., когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства.
За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

Приложими документи

Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лицаИзтегли
pdfформат
Информационна брошура относно платежна сметка за основни операцииИзтегли
pdfформат
Информация за таксите на основни услуги по разплащателна сметкаИзтегли
pdfформат
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лицаИзтегли
pdfформат

Открий повече

Разплащателни сметки

Разплащателни сметки

Различни възможности, различни сметки, съобразени с вашите нужди и бизнес. Оперирате лесно и свободно с български левове или валута.

Научи повече 

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54